Bart Vink via geitenpaadje de Staten in als opvolger Suzanne Klaassen

Bart Vink via geitenpaadje de Staten in als opvolger Suzanne Klaassen
Arthur van Dijk zit op maandagochtend de videovergadering van het presidium voor.
Haarlem

Bart Vink neemt de plek in van D66-Statenlid Susanne Klaassen, die na vijf jaar besloten heeft de provinciale politiek te verlaten. Er is echter een probleem, Provinciale Staten hebben voorlopig geen vergaderingen vanwege de corona. Voor de wisseling van de wacht is een ’geitenpaadje’ bedacht.

De fracties gingen maandagochtend tijdens een videovergadering van het presidium, waarin ze vertegenwoordigd zijn, akkoord. Niet zonder slag of stoot, want Statenleden wilden wel weten waarom het vervangen van Klaassen zo urgent was. Dat legde D66-fractieleider Ilsa Zaal uit. Klaassen kan dan wel haar ontslagbrief hebben ingediend, volgens de Kieswet blijft ze Statenlid zolang er geen opvolger is geïnstalleerd of is vastgesteld dat er geen opvolger kan worden gevonden.

Dat laatste is niet aan de orde, want Vink staat al opgesteld haar op te volgen. De reden voor haar ontslag is dat ze conflicterende belangen voorziet tussen haar twee banen. Naast haar Statenlidmaatschap is ze directiesecretaris bij PWN, het provinciale waterleidingbedrijf. Het betekende de afgelopen vijf jaar, dat ze aan debatten en stemmingen die PWN raakten niet meedeed. Het punt is nu blijkbaar bereikt, ’dat mijn werkzaamheden voor PWN ter discussie worden gesteld ten opzichte van mijn functie als Statenlid’, aldus haar ontslagbrief. Op vragen van Statenleden die het naadje van de koud wilden weten, weigerde Zaal in het presidium in te gaan.

Bart Vink via geitenpaadje de Staten in als opvolger Suzanne Klaassen
Suzanne Klaassen
© Provincie Noord-Holland

Zaal vroeg wel aan het presidium erin te bewilligen dat Vink snel kan worden geïnstalleerd. Dan is de last van Klaassens schouders en haar fractie weer compleet. Hoe het geitenpaadje werkt, legde commissaris van de Koning Arthur van Dijk uit. Hij schrijft dan een Statenvergadering uit voor de installatie van Vink. Daarvoor komt dan niemand opdagen, zodat 24 uur later een nieuwe vergadering uitgeschreven kan worden, met dezelfde agenda. Daarop kan dan een minderheid van de Staten een rechtsgeldig besluit nemen.

Er hoeven dan dus maar enkele Statenleden aanwezig te zijn, om de geloofsbrieven van Vink te onderzoeken, waarna hij, als die zijn goedgekeurd, door de commissaris kan worden geïnstalleerd. Het leek Van Dijk praktisch, als op diezelfde vergadering de zogenaamde hamerstukken konden worden aangenomen. Agendapunten die al in commissieverband zijn bediscussieerd en waarover de Staten hebben besloten er niet meer over te hoeven debatteren. Leuk bedacht, vonden een aantal leden van het presidium, maar aangezien er ook geen commissievergaderingen meer zijn gehouden, onbreekt het ook aan hamerstukken.

Bart Vink via geitenpaadje de Staten in als opvolger Suzanne Klaassen
Bart Vink
© D66

Bart Vink (53 jaar) was van 2014 tot 2018 gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam. Hij had ruimtelijke ordening, mobiliteit en luchtvaart in zijn portefeuille. In de Staten gaat hij ruimte, wonen en klimaat doen. Hij zal Ilse Zaal vergezellen in de gelijknamige commissie. Een datum voor de geitenpaadjesvergadering werd maandagochtend nog niet geprikt. De eerstkomende Statenvergadering op de agenda is die van 18 mei. Maar als het aan Zaal ligt, wordt er zo lang niet gewacht.

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen