Premium

Geen contact met tientallen leerlingen: ’Leraren met huiswerk voor dichte deur’

Geen contact met tientallen leerlingen: ’Leraren met huiswerk voor dichte deur’
Foto ter illustratie.
© Online stock
Zaandam / Purmerend

Met enkele tientallen basisschoolleerlingen uit de regio Zaanstreek-Waterland krijgen docenten sinds het noodgedwongen thuisonderwijs geen, of slecht contact. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant.

Leraren bellen, e-mailen of gaan langs met huiswerkopdrachten, maar treffen lege huizen aan of ouders met wie lastig afspraken valt te maken.

In de meeste gevallen zou het om Bulgaarse migrantenkinderen gaan. Het probleem lijkt alleen op basisscholen te spelen: middelbare scholen zeggen het probleem niet te herkennen. Het Regio College (o.a. mbo) doet nog onderzoek.

Voor de meeste scholen geldt dat ze in meer of mindere mate zorgen hebben om kwetsbare leerlingen. Dat zijn leerlingen van wie de ouders bijvoorbeeld het Nederlands beperkt beheersen, waardoor ze hun kinderen niet of nauwelijks met huiswerk kunnen helpen. Daarnaast spelen ook zaken als huiselijk geweld of het ontbreken van een goed werkend wifi-signaal.

Voor enkele leerlingen is opvang geregeld, waardoor ze onderwijs op school kunnen krijgen - met de voorgeschreven 1,5 meter afstand.

Gemeente Zaanstad heeft enkele tientallen meldingen gekregen van leerlingen tot 18 jaar waar geen contact mee is. Purmerend heeft het over ’enkele’ gevallen.

Dichte deuren

Onderwijskoepel Zaan Primair, waar 28 basisscholen onder vallen, bevestigt dat met 25 kinderen geen contact kan worden gelegd.

Clusterdirecteur Ellen Voskuilen vermoedt dat dit veelal Bulgaarse kinderen zijn die mogelijk met hun ouders naar Bulgarije zijn vertrokken. Het grootste gedeelte van de groep waar geen contact mee is, volgt onderwijs bij De Kernschool, een plek waar nieuwkomers een jaar lang worden opgevangen.

Voskuilen: ,,De docenten proberen op alle manieren contact te leggen en gaan zelfs met het huiswerk langs, maar treffen dan heel andere bewoners aan. Of de deur blijft dicht. Maar wij blijven het proberen.’’

Geen contact met tientallen leerlingen: ’Leraren met huiswerk voor dichte deur’
Tekst loopt door onder illustratie.
© Online stock

’Arrangement’

Stichting Agora, 24 scholen, heeft met maximaal tien kinderen geen contact. Vanaf maandag krijgen zo’n zeventig tot tachtig kinderen een speciaal ’arrangement’. Dat varieert van een dagelijks belletje, tot meerdaagse opvang en huisbezoeken. Deze pakketten zijn beschikbaar voor kinderen uit gezinnen waar - in brede zin - zorgen over zijn.

Weinig

Stichting Opspoor, waar 37 Waterlandse basisscholen onder vallen, kent vijf gezinnen waar het contact ’soms moeizaam mee verloopt’. Met twee daarvan is ’lastig’, zegt Frida Serne, hoofd van de afdeling onderwijs ondersteuning. Voor hen heeft de stichting de gemeente ingeschakeld. De andere drie gezinnen zijn ’tot afspraken te bewegen’, zoals het kind naar een onderwijsopvangplek brengen. De stichting benadrukt dat vijf gezinnen weinig is in vergelijking tot het totale leerlingaantal.

Het kleinere CPOW, 15 Waterlandse basisscholen, zegt het probleem niet te herkennen.

Geen boete

Gemeente Zaanstad heeft ’enkele tientallen’ meldingen gekregen over leerlingen tot 18 jaar die niet of nauwelijks in beeld zijn bij scholen. Met de meesten van hen was het voor de coronasituatie ook al moeilijk contact houden, zegt een gemeentewoordvoerder.

Als de scholen er zelf niet uitkomen, kan door de gemeente een huisbezoek worden afgelegd. Leerplichtontwijking is nu echter niet beboetbaar, omdat de scholen dicht zijn. Volgens de woordvoerder Aukje Schep zijn de huisbezoeken nu meer bedoeld om te kijken of de gezinnen ondersteuning nodig hebben. ,,Bijvoorbeeld met een laptop of een rustige ruimte voor het kind om onderwijs te volgen. Wij willen vooral weten: wat is er aan de hand?’’

Gemeente Purmerend kent ’enkele’ gevallen van basisschoolleerlingen met wie op het moment geen contact is. Woordvoerder Nancy Kamperveen: ,,De gemeente kijkt samen met de scholen per situatie hoe deze gezinnen het beste kunnen worden bereikt. De verwachting is dat dit op korte termijn ook gaat lukken.’’

Middelbare scholen en Regio College

Het ’kwijt’ zijn van leerlingen lijkt niet bij middelbare scholen te spelen. Benaderde scholen herkennen het probleem niet. Wel bieden sommige opvang aan op school voor leerlingen die geen thuisonderwijs kunnen volgen. Maar dat is minimaal.

Het Regio College heeft nog geen getallen. Momenteel wordt een inventarisatie uitgevoerd om kwetsbare leerlingen in kaart te brengen. Een enkel ’acuut geval’ mag op school onderwijs volgen.

Leerplicht

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn - enkele uitzonderingen daargelaten - kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen