Premium

Dijkbewoners boos: Alliantie wil gas geven met dijkwerken

Dijkbewoners boos: Alliantie wil gas geven met dijkwerken
Langs de Markermeerdijk wordt al volop gewerkt om te zorgen dat de dijkversterking van start kan gaan.
© Foto Ella Tilgenkamp
Katwoude

De Alliantie Markermeerdijken wil gas geven met de dijkwerkzaamheden. Als de Raad van State er nog langer over doet om tot een uitspraak te komen (dit is al een paar maal uitgesteld) wordt eind april begonnen met echt dijkwerk bij Scharwoude. Dijkbewoners zijn boos en de fractie van Water Natuurlijk stelt vragen over deze handelwijze aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Landsadvocaat Elisabeth Schippers schrijft in een brief aan bezwaarmakers tegen de dijkversterking dat de Alliantie bij verder uitstel van de uitspraak, terug wil komen op de eerdere toezegging dat er geen onomkeerbare werkzaamheden zullen worden gedaan.

’Onbehoorlijk’

,,Onbehoorlijk’’, zo reageert Joke van der Meer namens de stichting Zuyderzeedijk die bezwaar maakt tegen de huidige aanpak van dijkversterking. ,,Onbehoorlijk, omdat overleg op dit moment nauwelijks mogelijk is.’’

Onomkeerbaar

De toezegging om geen onomkeerbaar werk te doen aan de dijk, werd eind oktober 2019 gedaan tijdens een zitting van de Raad van State. Er zou alleen voorbereidend werk worden gedaan dat weer kan worden teruggebracht in de oude staat.

Veilig maken

De advocaat vindt nu dat de Alliantie ook is gehouden aan de opdracht om de dijken veilig te maken in 2021/2022 en dus moet er worden doorgepakt. Dat zou eind april al kunnen beginnen met werkzaamheden bij gemaal Westerkogge in Scharwoude waar inlaten moeten worden gegraven. Het gaat daar om een stuk dijk van 200 meter waar ze aan de slag willen.

In juli wil de Alliantie de dijk echt op de schop nemen en steenbekleding weghalen in Zeevang en bij de Uitdammerdijk (modules 7 en 15). Daar moet dan ook zand worden opgebracht als voorbelasting voor de dijkversterking.

Crisisperiode

De fractie van Water Natuurlijk stelt schriftelijke vragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Saskia Borgers wil weten waarom in deze crisisperiode - waarin overleg moeilijk is - toch wordt gestart. In een brief adviseert het Hoogheemraadschap omwonenden een bouwkundig advies aan te vragen, als wordt gestart met de werkzaamheden in Schardam en module 7. ,,In deze crisisperiode, waar iedereen gepaste afstand in acht moet nemen, zullen bewoners niet snel mensen over de vloer laten en dat geldt ook voor de bureaus die deze onderzoeken uit moeten voeren’’, stelt Borgers.

Uitzonderlijk

De Raad van State heeft nu al een paar maal de uitspraak in de zaak uitgesteld. Dat is uitzonderlijk. ,,Het is gecompliceerder dan gedacht. Wat dat betreft, is het gedeeld leed’’, zegt Barry Meruma van Habitat advocaten die optreedt namens de bezwaarmakers.

Mocht de Alliantie aan de slag gaan en de toezegging terugtrekken dan kunnen de bezwaarmakers daar met een spoedzitting tegen in beroep en een voorlopige voorziening aanvragen om dat werk stil te leggen. De Raad van State werkt gewoon door meldt een woordvoerder. Ook aan de uitspraak in de zaak wordt ondanks corona gewoon doorgewerkt al is een harde datum voor de uitspraak nog lang niet zeker.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen