Fouten stikstofberekening Lelystad treffen ook Schiphol

Eerder protest op Schiphol
© anp
Schiphol

De opening van Lelystad voor vakantievluchten is voor de vierde keer uitgesteld en wel naar 1 november 2021. Corona en fouten in de stikstofberekeningen zijn de reden. Daarmee kloppen ook de berekeningen van Schiphol niet meer.

Hoe snel de ontwikkelingen in de coronacrisis gaan, blijkt ook nu weer. In deze krant van dinsdagochtend hield eigenaar Schiphol Group nog vast aan een snelle opening van Lelystad. Halverwege de dinsdag verklaarde luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen dat de opening een jaar is uitgesteld. De luchtvaart ligt wereldwijd nagenoeg stil en het zal nog wel even duren voor passagiers weer toestromen. Ofwel, volgens de minister is Lelystad op 1 november van dit jaar niet nodig als overloop voor Schiphol. De Tweede Kamer, inclusief haar eigen VVD, deelt die mening.

Weer een jaar opgeschoven. Feit is dat hoe langer het duurt eer Lelystad open gaat, ook het probleem van de laagvliegroutes verdwijnt. Pas in 2023 is het Nederlands luchtruim opnieuw ingedeeld en is het niet meer nodig laag over de Veluwe en de kop van Noord-Holland te vliegen. Misschien wordt de opening om die reden zelfs naar 1 november 2022. Dat hangt weer af van de Tweede Kamerverkiezingen volgend voorjaar.

Berekening

Overigens had de minister nog een goede reden om de opening van Lelystad uit te stellen: de berekeningen van de stikstofuitstoot bleken niet te kloppen. Actiegroepen rond Lelystad hadden daar al eerder op gewezen. De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) stelt nu in een rapport dat de stikstofneerslag door het vliegveld in eerdere berekeningen is onderschat. Zo was er geen rekening gehouden met de uitstoot boven een bepaalde hoogte en verspreidt de stikstof zich anders dan volgens de modellen. Ofwel, de berekeningen worden aangepast en Lelystad Airport moet een natuurvergunning aanvragen.

De nieuwe rekenmethode voor de luchtvaart heeft ook gevolgen voor de stikstofdiscussie rond Schiphol. De commissie Remkes stelde eerder dat maatregelen nodig zijn om de uitstoot naar beneden te brengen, voor er meer vluchten op Schiphol kunnen komen. Schiphol laat weten de aanbevelingen van de commissie ’mee te nemen’ in de de Milieu Effect Rapportage voor Schiphol.

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen