Kamervragen over ’cowboygedrag’ Noord-Brabant, dat aast op stikstofvergunningen buiten eigen provincie

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) tijdens een Kamerdebat over de stikstofproblematiek in oktober vorig jaar.© ANP/Remko de Waal

Peter Schat
Den Haag

’Cowboygedrag’. Zo typeren de Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) de pogingen van de provincie Noord-Brabant, om op jacht te gaan naar stikstofvergunningen van boeren om Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. Noord-Brabant aast op de vergunningen van een veehouderij in Hippolytushoef, Assendelft, één in Zeeland, Drenthe en twee Brabantse.

Ze stellen er vragen over aan minister Carola Schouten van Landbouw en willen van haar weten op basis van welke regelgeving de provincie Noord-Brabant extern kan salderen. Dat houdt in dat stikstofrechten van het ene bedrijf op het andere overgaan. In dit geval is zelfs sprake van sectoroverschrijdend extern salderen. Want de rechten gaan van ’groene’ bedrijven over op ’grijze’. Dit is een beladen onderwerp in ons land en een van de speerpunten van de boerenprotesten.

Rijk, provincies en boerenorganisaties overleggen nog steeds over de aanpak. Het ministerie wil de oplossing in handen leggen van de provincies, die moeten er in gezamenlijkheid uitkomen. Dat Noord-Brabant nu op eigen houtje alvast aan de gang gaat, leidt tot verbazing en irritatie bij collega-provinciebesturen en boeren. De vragenstellers willen weten of er een afspraak over deze handelwijze is gemaakt tussen Noord-Brabant en het ministerie.

Verder willen ze weten hoe de minister denkt te gaan bereiken, dat extern salderen in ons land binnen een afgebakend gebied mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld rondom Natura 2000-gebieden. In deze natuurgebieden leidt de neerslag van stikstof namelijk tot problemen. De natuur verarmt.

Verdere vragen betreffen het plan van Noord-Brabant de gekochte bedrijven weer door te verkopen. Maar dan zonder stikstofvergunning. Hoe is gewaarborgd dat de vrijkomende agrarische grond ook ingezet wordt ter versterking van de omliggende agrarische bedrijven? is daarover de vraag. De Kamerleden vrezen dat in de vrijgekomen gebouwen ondermijnende activiteiten gaan plaatsvinden. Bedoeld wordt de illegale vestiging van drugslaboratoria en dergelijke.

Voorziet u problemen in andere provincies nu stikstofruimte door Noord-Brabant bij hen is gekocht, terwijl deze stikstofruimte wellicht nodig is om bij hen starterswoningen te bouwen of lokale werkgelegenheid te behouden? Zo nee, kunt u dit uitgebreid toelichten? Zijn twee andere vragen, waarop Dik-Faber en Geurts begin volgende week van de minister antwoord hopen te krijgen.

Lees hier meer over de Noord-Brabantse plannen in Noord-Holland.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen