Premium

Proefboring voor aardwarmte in Haarlem in 2022

Proefboring voor aardwarmte in Haarlem in 2022
Duurzaamheidswethouder Robbert Berkhout.
© Archieffoto
Haarlem

De eerste proefboring naar een ondergrondse warmtebron in Haarlem gaat mogelijk in 2022 van start. Het college van B en W gaat een samenwerking aan met het Franse nutsbedrijf Engie en staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) om de eerste geothermische bron te slaan.

Zo’n boring is nodig om definitief vast te kunnen stellen of huizen in Haarlem verwarmd kunnen worden met water dat uit een diepere aardlaag komt.

In onder meer de glastuinbouw en in grote steden als Parijs wordt al gewerkt met geothermie. Met een ingenieus pompsysteem komt het water - dat een temperatuur van zeker 70 graden heeft - van kilometers diepte omhoog in een warmtestation. Daar is weliswaar energie voor nodig, maar minder dan het proces uiteindelijk oplevert.

Via een pomphuis gaat het water een ondergronds netwerk in, waardoor bijvoorbeeld woningen kunnen worden verwarmd. Als het is afgekoeld, wordt het water weer terug de grond in gepompt.

De levensvatbaarheid van het project in Haarlem staat of valt met de resultaten van een seismisch onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Noord-Holland, die naar verwachting komend najaar bekend worden. Daaruit moet blijken of de bodem geschikt is voor een proefboring.

Merenwijk

Als dat het geval is, beginnen de gemeente, Engie en EBN met de voorbereidingen voor de proefboring, die in 2022 gepland staat. De exacte locatie waarop die eerste boring in Haarlem gaat gebeuren, is nog niet bekend. Haarlem heeft met nutsbedrijf Engie een zogenoemde ’opsporingsvergunning’ voor geothermie.

Dankzij die vergunning hebben ze het recht om samen te zoeken naar geschikte ondergrondse warmtebronnen binnen de gemeentegrenzen. De wens is om de eerste put te slaan in of nabij de woonwijk Meerwijk, omdat de openbare ruimte daar opnieuw wordt ingericht.

Is de proefboring een succes, dan volgt uiterlijk begin 2023 een tweede boring voor de zogenoemde ’retourleiding’. Die zorgt ervoor dat het afgekoelde water ook weer in de grond terechtkomt.

In 2024 moet de geothermische bron huizen gaan verwarmen. Om ervoor te zorgen dat opgewekte de warmte daadwerkelijk gebruikt kan worden, wordt vanaf 2021 al een ondergronds distributienetwerk aangelegd. Datzelfde jaar hebben ook alvast aanpassingen aan woningen plaats.

De bijdrage van de gemeente aan de eerste proefboring bedraagt zo’n 425.000 euro. Dat is 10,1 procent van het totaalbedrag dat voor de boring moet worden uitgetrokken. De rest van de kosten nemen EBN en Engie voor hun rekening.

Risico’s

Aan het project kleven een aantal risico’s. Zo is het mogelijk dat uit het seismisch onderzoek blijkt dat in Haarlem geen geschikte locaties zijn om een bron te slaan. In dat geval wordt er geen proefboring gedaan en is het financiële verlies voor de gemeente beperkt.

Ook is het mogelijk dat in of nabij Meerwijk wel een geschikte plek wordt gevonden om een proefboring te doen, maar dat er bovengronds geen ruimte beschikbaar is voor een warmtestation. De gemeente en Engie kunnen dan zoeken naar een nieuwe locatie, maar hoe verder die van de woningen ligt, hoe kleiner de opbrengst.

Daarnaast kan het project vertraging oplopen doordat omwonenden de vergunning aanvechten.

Een ander struikelblok is het rendement: mogelijk levert de put minder op dan verwacht.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen