Premium

Bouw zeventien woningen op plek zusterflat in Castricum mogelijk

Bouw zeventien woningen op plek zusterflat in Castricum mogelijk
Castricum

Bestuursrechter R. Bruin heeft de bezwaren tegen de bouw van zeventien woningen op de plaats van de gesloopte zusterflat op het Duin en Boschterrein in Castricum ongegrond verklaard. Een bewoonster aan de Duin en Boschweg had een bezwaarschrift ingediend. De Castricumse vroeg zich af waarom de gemeente zich niet had gehouden aan het

oorspronkelijke plan uit 2010 voor een appartementencomplex (met 22 woningen). De woningen komen nu dichterbij haar huis met meer inkijk en verlies van uitzicht tot gevolg.

Verder miste de reclamante bij de bouwvergunning monumenten- en archeologische vergunningen. Ook zouden aanlegvergunningen voor toegangswegen en kabel- en leidingentraces ontbreken. Vanwege de nabijheid van het Natuur 2000-duinterrein zou bovendien de stikstofproblematiek spelen.

De oorspronkelijk visie van de gemeente is volgens het vonnis door het in 2012 vastgestelde bestemmingsplan achterhaald. De aanlegvergunningen mogen apart afgehandeld worden van het bouwplan. En aangezien het maaiveld ter plaatse vier meter boven NAP ligt en niet dieper dan twee meter wordt gegraven, is een archeologie-vergunning niet vereist.

Een monumentenvergunning is evenmin nodig omdat het bouwperceel niet onder het rijksmonument valt. Volgens gemeentelijk onderzoek bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de bouw geen negatieve gevolgen voor het aangrenzende duinterrein. De uitspraak is voorlopig alleen schriftelijk kenbaar gemaakt. De bezwaarmaakster kan binnen zes weken beroep aantekenen.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen