Premium

Haarlems museum Het Dolhuys in acute geldnood door verbouwing

Haarlems museum Het Dolhuys in acute geldnood door verbouwing
Museum Het Dolhuys aan de Schotersingel.
© Archieffoto
Haarlem

Museum het Dolhuys in Haarlem verkeert in acute geldnood door het uitlopen van de ingrijpende verbouwing van het monumentale onderkomen aan de Schotersingel. Het museum voor de geest heeft direct 500.000 euro nodig ter overbrugging, waarvan al twee ton voor 1 april. Het college van B en W wil een lening verstrekken om een faillissement te voorkomen.

De verbouwing van het voormalig Pest-, Dol- en Leprooshuis, eigendom van de gemeente, is al een jaar gaande en de opening van het museum van de geest is voorzien in dit najaar. Dat is ongeveer een jaar later dan in de bedoeling lag omdat gaandeweg de restauratie er meer constructieve gebreken aan het licht kwamen.

De bonte knaagkever en voortwoekerende zwammen hebben veel meer schade aangericht dan voorzien. De kosten liepen daardoor op van 3,3 naar 4 miljoen euro.

Claim

Het museum heeft aangegeven daardoor in zeer serieuze geldproblemen te zijn geraakt. Het museum heeft vanwege misgelopen inkomsten een claim van 838.000 euro bij de gemeente neergelegd. Die claim wordt door het college afgewezen.

Wel staat het college positief tegenover een paar andere voorstellen van het museum voor een oplossing, zoals het verlagen van de huur die het moet gaan betalen in het vernieuwde gebouw. Het college is bereid om de huur te verlagen van 250.000 euro naar ruim 202.000 euro per jaar. Het college gaat ervanuit dat het risico op het niet kunnen betalen van deze huur beperkt is.

Daarnaast wil de gemeente een overbruggingslening verstrekken van vijf ton. Onder voorwaarde dat het Dolhuys afziet van zijn claim. Twee ton daarvan is voor 1 april al nodig om te voorkomen dat de bank het Dolhuys financiële beperkingen gaat opleggen.

De rest is nodig om dit jaar nog een sluitende exploitatie te realiseren. De lening moet in minimaal tien jaar worden afgelost. Met die lening kunnen in die periode ook incidentele tekorten worden opgevangen.

Toezicht

Het college is bereid het museum de helpende hand te bieden, zou de gemeente dat niet doen, dan is de kans groot dat het museum failliet gaat. Want, zo stelt het college, er zijn geen alternatieve financiers te vinden. Het verdwijnen van het museum betekent volgens het college een verarming van het culturele klimaat in Haarlem.

Bovendien is er een sterke koppeling tussen de inhoudelijke activiteiten van het museum en de historie van het 700 jaar oude monument. Door geen steun te verlenen, zou de gemeente ook imagoschade lijden. Het museum komt wel onder verhoogd toezicht te staan van de gemeente.

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de financiële steunmaatregelen voor het museum.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen