Premium

Repareren Helderse ruiterpaden met leemhoudend zand gaat niet

Repareren Helderse ruiterpaden met leemhoudend zand gaat niet
Ruiters willen graag dat de ruiterpaden worden opgeknapt.
© Archieffoto Hedske Vochteloo
Den Helder

Slechte delen van Helderse ruiterpaden in de duinen worden niet gerepareerd met leemhoudend zand.

Manegehouders zeggen dat sommige delen van de ruiterpaden niet goed begaanbaar zijn. Het college heeft daarover overleg gevoerd met de beheerder van de duinen, Landschap Noord-Holland.

De mogelijkheden om de ruiterpaden aan te vullen met leemhoudend zand zijn samen met de beheerder onderzocht. Dat blijkt niet mogelijk te zijn. Door leemhoudend zand toe te voegen aan het duingebied, zou namelijk bodemmateriaal worden toegevoegd dat niet in het gebied voorkomt. Dit heeft effect op de bodemeigenschappen en is daarmee van invloed op de natuurwaarden van het gebied. Vanwege de bijzondere natuurwaarden en de beschermde status die het gebied heeft (Natura 2000 gebied) mag dat niet van de Wet Natuurbescherming.

Nieuwe paden

De manegehouders willen dat er nieuwe ruiterpaden worden aangelegd om de huidige paden met elkaar te verbinden. Dit gaat specifiek over een pad door de Donkere Duinen dat een verbinding kan maken tussen Marie¨ndal en het Hengstepad en een pad door het duingebied richting Julianadorp (strandslag de Zandloper).

Beide ruiterpaden zouden in beschermd natuurgebied (Natura 2000) komen te liggen. Richting Julianadorp betreft het een smalle duinstrook. Uit een eerste onderzoek lijkt het niet haalbaar een ruiterpad daar doorheen te leggen zonder de natuurwaarden aan te tasten. Rond de Donkere Duinen zijn meer mogelijkheden die mogelijk geen negatief effect hebben op het beschermde natuurgebied. Daarom zijn hiervoor twee alternatieven onderzocht.

Donkere Duinen

Het eerste alternatief loopt door de Donkere Duinen. Om te voorkomen dat een nieuw pad aangelegd moet worden waarbij natuurareaal verloren gaat, is naar de bestaande padenstructuur gekeken. In het tweede alternatief is gekeken naar een verbinding tussen Marie¨ndal en het Hengstepad langs de rand van het Natura 2000 gebied.

Beide alternatieven lijken vanuit verkeersveiligheid mogelijk, maar hebben ook aandachtspunten. In het eerste alternatief zullen de wandelaars en ruiters dicht langs elkaar bewegen en de paden deels zelfs overlappen. Zeker rond de eendenvijver, waar veel kinderen spelen, kan dit mogelijk gevaarlijke situaties opleveren. Ook zal de kwaliteit van de wandelpaden mogelijk aangetast worden. Voordeel is dat de ruiters door het natuurgebied kunnen rijden.

Losloopgebied

Bij het tweede alternatief moeten de ruiters de Jan Verfailleweg oversteken. Daarnaast ligt er naast het eerste gedeelte van het Hengstepad een hondenlosloopgebied. Aandachtspunt is ook dat dit traject deels door het gebied van Landschap Noord-Holland loopt. Een nadeel van dit traject is dat de ruiters langs de rand van het natuurgebied moeten en niet er dwars doorheen gaan. Een voordeel is dat er meer ruimte is om een eigen ruiterpad aan te leggen.

De alternatieven worden op hun haalbaarheid onderzocht.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen