Premium

’Verbaasd over vrijspraak’. OM en RegioZorgWest gaan beide in beroep

Zaanstad, Purmerend

De strafzaak tegen RegioZorgWest krijgt een vervolg: zowel het Openbaar Ministerie als de zorginstelling gaan in hoger beroep.

RegioZorgWest werd kortgeleden vrijgesproken van PGB-fraude. De organisatie begeleidde een paar jaar lang kwetsbare jongeren in huizen in Zaandam, Wormerveer, Purmerend en ook elders. Het ging op papier om 24-uurszorg, maar na ernstige klachten bracht de gemeente Zaanstad de verstandelijk beperkte en/of psychisch kwetsbare jongeren elders onder en sloot het bedrijf de deuren. De twee bestuurders hadden er ondertussen goed aan verdiend: naast een salaris hadden ze zichzelf voor bijna 1,4 miljoen euro dividend uitgekeerd.

Zorgcowboys

De rechtbank sprak de bestuurders – twee mannen uit Velsen en Hillegom – vrij van PGB-fraude omdat het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank toestemming hadden gegeven om de 24 uurszorg via een vast maandbedrag te declareren. Het was niet nodig die per uur te verantwoorden. De rechtbank achtte opzet daardoor niet bewezen. Dit is al eerder een lastig feit gebleken in de strijd tegen ‘zorgcowboys’.

Valse facturen

Het OM legt zich er nog niet bij neer. ‘Wij zijn verbaasd dat de rechtbank concludeert dat de facturen vals zijn en dat de zorginstelling de geïndiceerde zorg niet heeft geleverd, maar verdachten desondanks toch vrijspreekt van valsheid in geschrift en verduistering omdat verdachten niet het oogmerk tot misleiding hadden’, aldus een woordvoerder.

Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft belang bij voortzetting van de zaak. Het zegt voor meer dan 1,5 miljoen euro gedupeerd te zijn en heeft een deel van dit bedrag als vordering tijdens de rechtszaak ingebracht.

Het betreft de PGB’s die het zorgkantoor had uitgekeerd aan 19 cliënten langdurige zorg. Eerst eiste het Zorgkantoor van sommigen van hen terugbetaling, maar naderhand zijn ze allemaal te goeder trouw verklaard.

Door de media-aandacht meldden zich bovendien nog 72 andere ex-cliënten, die ook PGB-geld hadden moeten terugbetalen aan het zorgkantoor. Het Zorgkantoor verklaarde 95 % van deze ex-cliënten te goeder trouw en stortte het door hen terugbetaalde bedrag nogmaals op hun rekening. Bij deze 72 ex-cliënten ging het om een kleiner totaalbedrag, namelijk 230.000 euro.

RegioZorgWest blijft op het standpunt ‘dat de overeengekomen zorg is geleverd’.

‘Wenselijk’

Ook de twee bestuurders van het bedrijf gaan in beroep. Zij kregen een boete van 20.000 euro opgelegd wegens het voeren van een gebrekkige administratie. Maar volgens hun advocaten verplicht de Wet marktordening gezondheidszorg niet tot het registreren van de geleverde zorguren. ,,Dat de rechters dit wellicht maatschappelijk wenselijk vinden, maakt niet dat de wet dit voorschrijft. Hierop is ook nooit gecontroleerd of gehandhaafd’’, aldus advocaat Jaap-Willem Roozemond.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen