Premium

Bedrijfsleven bereidt zich voor op allerzwartste doemscenario als coronacrisis lang aanhoudt

Bedrijfsleven bereidt zich voor op allerzwartste doemscenario als coronacrisis lang aanhoudt
Amsterdam

Het bedrijfsleven in Nederland bereidt zich letterlijk voor op het ergste, als het coronavirus blijft voortwoekeren en er als gevolg daarvan een grote economische crisis ontstaat. ’Think the unthinkable’, heet dit zwartste doemscenario dat via MKB Nederland en VNO-NCW naar buiten is gebracht.

De werkgevers hebben vier scenario’s bedacht in oplopende graad van ernst. Momenteel zit Nederland in scenario 1, dat The Bad wordt genoemd. Hier wordt er nog van uitgegaan dat er sprake is van een tijdelijke situatie en dat het virus wordt ingedamd.

Maar de situatie in Italië laat zien dat het razendsnel uit de hand kan lopen. In allevier de scenario’s wordt er van de overheid veel verwacht om het bedrijfsleven dan te helpen. Zo is werktijdverkorting voor personeel onder soepele voorwaarden nodig om liquiditeitstekorten bij bedrijven op te lossen. En de overheid moet ook even niet aankomen met invorderingen voor belastingen. Uitstel van betaling moet makkelijk worden verstrekt.

Via de scenarios 2 (The Worse) en 3 (The Ugly) komen we dan bij 4: The Unthinkable.

In dit allerzwartste doemscenario duurt de coronacrisis heel erg lang. Het aantal besmettingen stijgt en blijft maar doorstijgen. Het economische leven ligt bijna stil, en dat voor langere tijd. „Er ontstaat een diepe economische vertrouwenscrisis. Vitale sectoren worden platgelegd. Grote schade - ook op lange termijn - voor economie en samenleving”, zo vatten de werkgeversorganisaties dit scenario kernachtig samen.

Het kabinet moet dan zeer stevig ingrijpen om het land er weer bovenop te helpen, menen de werkgevers. „Het Ondenkbare is realiteit voor we er erg in hebben. Op basis van wat wij nu bij onze leden zien gebeuren is het al duidelijk dat we moeten nadenken over wat we moeten doen als we in scenario 3 (lange crisis) of 4 (grootschalige uitval delen van de economie) terecht komen. Daar vragen we aandacht voor. Het ondenkbare is immers realiteit voor we er erg in hebben, zo blijkt keer op keer in deze crisis. We moeten de maatregelen die daar bij horen dan direct klaar kunnen zetten. Daar kunnen deze scenario’s bij helpen en een goede voorbereiding zorgt voor rust als de crisis groter wordt,’ aldus VNO-NCW en MKB Nederland.

De maatregelen waar de werkgevers aan denken, zijn onder meer ’volledige werktijdverkorting voor personeel in de getroffen sectoren en onrust voorkomen als gevolg van woekerprijzen en hamstergedrag.’ Er wordt gepleit voor vergaande staatssteunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Belastingen voor bedrijven moeten worden verminderd, lonen verlaagd, lastenverzwaringen uitgesteld en lokale belastingen zoals toeristenbelasting worden niet meer geïnd. En dit laatste is overigens nog maar scenario 3. De werkgevers hopen uiteraard dat het zo ver niet komt, maar wil wel iedereen op deze mogelijkheden voorbereiden.

Meer nieuws uit Amsterdam