Uitsluiten boeren die melkvervangende soja telen van subsidie volgens Partij van de Dieren ’absurd’

Statenlid Ines Kostic.© Partij voor de Dieren

Peter Schat
Haarlem

Boeren die soja telen lopen tegen de provinciale regel aan, dat subsidie in elk geval niet wordt verstrekt voor vervaardiging van producten die melk- of zuivelproducten imiteren of vervangen’. Volgens Noord-Hollands Statenlid Ines Kostic is dat onbegrijpelijk en zij stelt hier vragen over aan Gedeputeerde Staten.

„Dit is de zoveelste perverse prikkel in het falende systeem van landbouwsubsidies. Zuivelvervangers uitsluiten van duurzaamheidssubsidies is absurd. Het produceren van dierlijke zuivelproducten is meer belastend voor het milieu dan het maken van zuivelvervangers.’’

Oxford Universiteit laat bijvoorbeeld zien dat voor havermelk tien keer minder land nodig is en bijna vier keer minder broeikasgasemissies. Op een symposium dat de Partij voor de Dieren vrijdagmiddag houdt in de Statenzaal van het Provinciehuis te Haarlem zal Joseph Poore van deze universiteit spreken. Weliswaar via Skype. Hij snijdt de gevolgen van de voedselproductie aan voor klimaat, waterverbruik en verlies aan natuur.

Kostic: ,,We zien ook dat de markt om steeds meer plantaardige alternatieven vraagt. De huidige subsidieregels zitten verandering in de weg. De vervuiler wordt beloond, de samenleving, natuur en dieren moeten betalen.”

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen