Raad van State heeft handen vol aan Markermeerdijk

De Markermeerdijk bij Warder.

De Markermeerdijk bij Warder.

Rien Floris
Katwoude

Bij de Raad van State lopen procedures tegen de voorgestelde dijkverzwaring van de Markermeerdijken steeds meer vertraging op. De uitspraak is op 28 februari wederom uitgesteld ’vanwege de complexiteit van de zaak’.

Lees meer: Dijkbewoners voelen zich genegeerd door Alliantie en Hoogheemraadschap

Joke van der Meer van stichting Zuyderzeedijk benadrukt dat de bezwaarmakers niet overal tegen zijn. ,,Natuurlijk zijn wij voor een veilige dijk, maar het kan wellicht anders, met minder risico en zo veel mogelijk behoud van het monumentale karakter. De ingreep die HHNK/Alliantie voorstelt, is gigantisch.’’

De dijkversterkingsplannen voor de Markermeerdijken kregen forse kritiek van de Stichting advisering bestuursrechtspraak (Stab), die de plannen op verzoek van de Raad doorlichtte. Stab stelt dat niet is aangetoond dat de dijkversterking zo zwaar moet worden uitgevoerd. Er worden vraagtekens gezet bij de veiligheidstekorten die zijn berekend.

Dit onafhankelijke rapport komt heel dicht bij de kritiek van dijkwetenschappers Frank Spaargaren, professor Matthijs Kok en professor Han Vrijling, die de dijkversterking een veel te zware en onnodige ingreep noemen.

625 miljoen

De dijkverzwaring wordt inmiddels becijferd op meer dan 520 miljoen euro en er is ook al 625 miljoen genoemd, terwijl in de plannen uit 2015 nog werd gesproken van 350 miljoen. De Alliantie heeft van de Raad van State toestemming om in afwachting van de uitspraak ’omkeerbare werkzaamheden te verrichten’ zoals het maken van loswallen en graven van vaargeulen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.