Premium

Zorgen natuurclubs over bouwhoogte in buurtschap Crailo: ’Niet hoger dan de omringende bomen’

Zorgen natuurclubs over bouwhoogte in buurtschap Crailo: ’Niet hoger dan de omringende bomen’
© Foto: SBGH
Hilversum

Het Goois Natuurreservaat (GNR) en de Stichting Behoud Gooise Heide (SBGH) maken zich zorgen over de hoogte van de de gebouwen in het toekomstige buurtschap Crailo.

Directeur-rentmeester Karin Kos stelt dat het behouden van landschappelijke kwaliteit voor het GNR van groot belang is. ’De natuurgebieden van het Gooi omzomen de stedelijke gebieden. In het open heidelandschap is op veel plaatsen nog echt ruimte en weidsheid te ervaren doordat de stad aan het zicht is onttrokken door bos en doordat de bebouwing van de stad laag wordt gehouden’.

Illusielandschap

Kos benadrukt dat behoud van dit ’illusielandschap’ als unieke kwaliteit van het Gooi is vastgelegd in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 van de Provincie Noord-Holland én verankerd in de provinciale ruimtelijke verordening. ’Bij het bouwen aan de rand van het GNR is het essentieel dat het beschermen van het illusielandschap in acht wordt genomen zodat de unieke ruimtelijke beleving niet verstoord wordt’, aldus Kos.

Bosrand

Essentieel is voor het GNR dat hoogbouw niet zichtbaar boven de bomen uitkomt en dat bouwen aan de rand van het gebied van Crailo alleen maar verantwoord is als er voldoende bosrand aanwezig is die nieuwe bouwwerken aan het zicht onttrekt. Dit is niet zomaar te vangen in begrenzing van de bouwhoogten, stelt de directeur-rentmeester. ’De vuistregel is dat bouwen onder de vijftien meter achter een bosrand in het algemeen verantwoord is en boven de twintig niet.’ Of bouwen tussen de vijftien en twintig meter acceptabel is, hangt onder meer af van de hoogte van de bomen en de hoogte van de plek waar het gebouw verrijst.

Argusogen

Ook de Stichting Behoud Gooise Heide kijkt met argusogen naar het nieuwe buurtschap langs de A1. ’Een bouwhoogte van achttien meter is in strijd met het principe van het illusielandschap’, stelt de SBGH. ’Om het unieke karakter van het Gooi te bewaren is het nodig dat de bouwhoogte niet boven de boomgrens uitkomt.’ De SBGH maakt zich ook grote zorgen over een forse toename van de verkeersdruk door de ’590 nieuwe woningen op Crailo, 200 op het Tergooi-ziekenhuisterrein en 10.000 in Hilversum’.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen