Premium

Oppositiepartijen in Heiloo vrezen na vernietigen bestemmingsplan A9 voor fors minder woningen in Zandzoom

Heiloo

Gemeentebelangen Heiloo, D66, PvdA en Heiloo Lokaal vrezen dat de plannen voor de bouw van ruim 1200 woningen in de Zandzoom in gevaar komen. Dit door het besluit van de Raad van State om het verzet van de gemeente tegen de bezwaren tegen de bestemmingsplannen Aansluiting A9 en Zandzoom ongegrond te verklaren.

In maart 2014 is de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS) getekend door Heiloo, Alkmaar en Castricum en de provincie Noord-Holland. De overeenkomst is de basis voor een programma van vier projecten: een bedrijventerrein, Boekelermeer en de twee nieuwbouwwijken Zuiderloo en Zandzoom, die tezamen voldoende geld zouden opbrengen om de aansluiting A9 te financieren. De provincie bevestigt die samenhang op haar website: ’Zonder de afslag geen woningbouw van deze omvang’. Volgens de oppositie is er een compleet nieuwe situatie ontstaan die noopt tot heroverweging van de ONS. Immers, twee van de vier projecten kunnen niet meer (ongewijzigd) worden uitgevoerd en zonder de afslag is woningbouw van deze omvang niet meer mogelijk. In de nieuwe situatie kunnen er in Zandzoom niet langer 1265 of meer woningen worden gebouwd, schrijven de partijen in een gezamenlijk persbericht.

Ondanks de vernietiging van het bestemmingsplan Aansluiting A9, met mogelijk vergaande gevolgen voor het aantal te bouwen woningen, wil de coalitie het bestemmingsplan Zandzoom maandag ongewijzigd op de agenda van de raad zetten. ’Alsof er niets gebeurd is’, zegt de oppositie.

De partijen stellen dat het college in de afgelopen weken zelf heeft aangegeven pas over enkele maanden te kunnen aangeven wat de consequenties zijn van de vernietiging van het bestemmingsplan Aansluiting A9. Op dit moment is er totaal geen zicht op deze consequenties in termen van risico’s, kosten en te bouwen aantal woningen. De oppositie stelt dan ook dat het bestuurlijk onjuist is om het plan Zandzoom op 2 maart aan de raad voor te leggen voor besluitvorming.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen