Premium

Heemskerk is een ereburger rijker: marathonschaatser Jos Niesten mag die titel met Wouter Hoobroeckx delen. Over de superburgers is het boek ’Duizendmaal dank’ verschenen

Heemskerk is een ereburger rijker: marathonschaatser Jos Niesten mag die titel met Wouter Hoobroeckx delen. Over de superburgers is het boek ’Duizendmaal dank’ verschenen
Een trotse Jos Niesten met de oorkonde. Mede-ereburger Wouter Hoobroeckx leest de tekst.
© foto Ronald Goedheer
Heemskerk

Het ene moment bereid je je voor op een tocht met de mountainbike. Een paar uur later ben je de titel ’Ereburger van Heemskerk’ rijker. En sta je naast voormalig burgemeester Wouter Hoobroeckx, tot voor de plichtpleging de enige nog levende Heemskerker die de titel mag dragen.

Jos Niesten, marathonschaatser en Grote Man achter ijsclub Kees Jongert, viel bijna van verbazing van zijn stoel toen bugemeester Mieke Baltus hem vrijdagochtend tijdens een presentatie van een boek over ere- en legpenningen in Heemskerk naar voren riep voor de overhandiging van het ereteken, een plakkaat met daarop een lovende tekst.

Familieleden

En de 74-jarige Niesten wist helemaal niet meer hoe hij het had toen opeens de deur openging en tientallen familieleden en kennissen de raadszaal binnenkwamen om de feestelijke bijeenkomst bij te wonen. Want zo vaak komt het niet voor, de uitreiking van een legpenning of - een stapje hoger - een erepenning aan een burger die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Heemskerkse gemeenschap.

Een fenomeen dat in 1970 begon toen de toenmalige burgemeester Henk Nielen ter elegenheid van zijn 25-jarige ambtsjubileum een gemeentelijke onderscheiding ontving, de erepenning in zilver. Na deze burgemeester is de hoogste blijk van waardering maar vier keer toegekend. Hoobroekx is de enige nog levende ereburger. ,,It is lonely at the top”, lacht hij. ,,Daarom ben ik blij dat Jos Niesten nu ook die titel mag dragen.”

Ook de meer toegankelijke legpenning is mondjesmaat uitgereikt. In de eerste jaren na de introductie (1987) gebeurde dat nog met enige regelmaat, maar later haperde de uitgifte. Jaren achtereen ging er zelfs geen enkele legpenning uit. Er zijn in totaal 31 legpenningen toegekend, dat is gemiddeld één penning per jaar.

Volkstuinvereniging

Klaas Penninga heeft in 2003 een legpenning ontvangen ’vanwege zijn verdienste voor volkstuinvereniging ’Tot Ieders Genoegen’ ’. ,,Het is toch een eer”, zegt hij voor de boekpresentatie. Op verzoek van de gemeente heeft journalist Jan Butter en ontwerper Henk Tijbosch het boekje ’Duizendmaal dank’ uitgegeven, bestaande uit korte levenslopen van de gedecoreerden en een toelichting op de gemeentelijke penningen.

Daarin staat ook de procedure beschreven om van een burger een superburger te maken. Van de aanmelding tot de discussies binnen het college van burgemeester en wethouders en uiteindelijk de raad. De Heemskerkse raad is donderdagavond in een besloten vergadering akkoord gegaan met de gemeentelijke titel voor de schaatser. ,,Vandaar dat Niesten niet is opgenomen in dit boek”, stelt Baltus. Maar geen nood: het is een groeiboek. Bij elke benoeming - en de gemeente wil het vaker doen - komt er een pagina bij met informatie over de betrokkene. Baltus: ,,Dit is een mooi document voor alle betrokkenen.”

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen