Heemskerk schrikt van afhaken Tata bij ontwikkelen warmtenet

Heemskerk schrikt van afhaken Tata bij ontwikkelen warmtenet
Heemskerk

Heemskerk is geschrokken dat Tata afhaakt bij de ontwikkeling van een regionaal warmtenet. Het lukte CDA-leider John van Nimwegen echter niet om de gemeenteraad zo ver te krijgen nu de rol van de HVC terug te dringen.

De restwarmte van het staalbedrijf zou een van de belangrijkste bronnen voor zo’n regionaal net zijn. ,,De brief over het afhaken van Tata kwam als een donderslag bij heldere hemel’’, aldus Van Nimwegen. ,,Mij verbaasde de luchthartige reactie van wethouder Floor Bal van Velsen. Ik ben bang voor een tunnelvisie. Daarom moeten we de risico’s goed afwegen.’’ ,,Dat Tata zo maar uit zo’n groot project kan stappen, geeft aan dat we grote risico’s lopen’’, vond Mark Wouters (D66).

Theo Breedijk (Heemskerk Lokaal) en Eus Hes (PvdA) vonden een risicoanalyse voorbarig. De raad stemde uiteindelijk unaniem in met het voorstel van wethouder Gaatze de Vries om eerst een globale visie over de overgang naar duurzame energie op te stellen, en dan na de zomer de risico’s op een rijtje te laten zetten.

HVC

Een warmtenet, waar de HVC onderzoek naar doet, is volgens Van Nimwegen ,,groot en duur. En de hoge investeringen zijn niet allemaal terug te verdienen’’. Volgens Van Nimwegen kost de aansluiting alleen al tienduizend euro per aansluiting, 170 miljoen voor heel Heemskerk. ,,De exploitatie van een warmtenet is riskant en de gemeente mag die risico’s niet afwentelen op de burgers.’’

In een tweede motie pleitte de CDA’er ervoor dat niet het semi-overheidsbedrijf HVC, maar een particulier bedrijf zo’n warmtenet aanlegt en exploiteert, zonder dat de gemeenten daarvoor garant moeten staan. Hij kreeg alleen steun van Liberaal Heemskerk en Donny van den Berg.

Wethouder Gaatze de Vries wees erop dat de HVC in de loop van dit jaar met concrete voorstellen komt, met concrete kosten, maar dat het niet vaststaat dat de HVC een warmtenet aanlegt of exploiteert.

De gemeenteraad vroeg op voorstel van Van Nimwegen ’een volledige inventarisatie’ van de alternatieven voor een warmtenet. Hij wil dat de Heemskerkers niet verplicht worden om een aansluiting te nemen op een warmtenet. Wethouder De Vries zei eerder al dat er geen aansluitplicht komt, er komt alleen de verplichting om het gas af te sluiten.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen