Premium

Onderzoek: Verkeerssituatie in Sint Pancras is ’problematisch’. De wethouder wil in gesprek met bewoners en belanghebbenden

Onderzoek: Verkeerssituatie in Sint Pancras is ’problematisch’. De wethouder wil in gesprek met bewoners en belanghebbenden
De Bovenweg in Sint Pancras: het is veel te druk op dit oude lint.
© Archieffoto JJFoto.nl/Jan Jong
Sint Pancras

Het verkeersstromenonderzoek voor Langedijk is afgerond. Voornaamste conclusie: ’De verkeerssituatie in Sint Pancras is op bepaalde wegen problematisch te noemen’. Wethouder Nils Langedijk sprak eerder deze week al met de Dorpsraad Sint Pancras. In maart volgt een nieuw gesprek. Als het aan de wethouder ligt, komt er in april een informatieavond waar inwoners en andere belanghebbenden hun zegje over de verkeerssituatie kunnen doen.

Het onderzoek, waarbij op negentien locaties in heel Langedijk met camera’s de kentekens van in- en uitgaand verkeer werden geregistreerd, is wat Sint Pancras betreft een bevestiging van eerdere tellingen. De verkeersdrukte op het oude lint Bovenweg - Twuyverweg en op de wegen richting De Helling wordt als onverminderd hoog ervaren, constateert adviesbureau Sweco. Het historisch gevormde wegennet is gewoon niet toegerust op de enorme toename van het autoverkeer. Echte gebiedsontsluitingswegen ontbreken en bestaande wegen verbreden is onmogelijk door de smalle wegprofielen en naastgelegen bebouwing.

Procesbegeleider

De dorpsraad wijst al jaren op de heikele verkeerssituatie in het dorp. Dat was voor de wethouder reden om alvast contact met de vereniging te zoeken om de inhoud van het Sweco-onderzoek en het te volgen proces door te nemen. Langedijk wil de regie op de informatieavond in april in handen leggen van een externe procesbegeleider. Zo’n expert zou de gesprekken tussen inwoners, belanghebbenden en de gemeente in goede banen kunnen leiden.

„De verkeerssituatie is al jaren een probleem, de nieuwe cijfers in het verkeersonderzoek zijn niet anders”, zegt Langedijk. Hij gaat voor een open proces: „We moeten samen met de inwoners en alle belanghebbenden aan de slag, om met elkaar te bekijken welke mogelijke richtingen we op kunnen denken. Natuurlijk moet ook goed bekeken worden wat de consequenties van eventuele plannen zijn. Er moet ook een goede kosten-batenanalyse komen. Het vinden van goede oplossingen voor Sint Pancras wordt hoe dan ook niet gemakkelijk.”

Het op deze wijze betrekken van bewoners en belanghebbenden kan worden beschouwd als een van de trajecten binnen het kernenbeleid, waar de colleges van de fusiegemeenten Langedijk en Heerhugowaard vol op inzetten.

In het bestuursakkoord 2018-2022 ’De vaart in Langedijk!’ heeft dit college zelf al een voorzet gegeven: ’Gestreefd wordt naar realisatie van het weghalen van de druk op de Bovenweg door het verkeer gebruik te laten maken van een nieuwe oost-west verbinding, bijvoorbeeld door het doortrekken van De Helling’.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen