Premium

Late bomenexcursie zorgt voor wrevel, maar monumentale bomen bij Missiehuis in Driehuis moeten blijven staan

Late bomenexcursie zorgt voor wrevel, maar monumentale bomen bij Missiehuis in Driehuis moeten blijven staan
De kapel op het Missiehuisterrein met een deel van de boomgaard.
© Foto Mediahuis/Roel van Leeuwen
Driehuis

De monumentale bomen aan de Noordzijde van het Missiehuisterrein in Driehuis blijven gespaard. Een meerderheid van de gemeenteraad verwierp een amendement van de VVD, CDA en PS om de bomen te kappen.

De raad stelde de kaders vast waaraan het bouwplan moet voldoen. Naast het behoud van het Missiehuis en de kapel gaat het onder meer om de bouw van meer dan 80 woningen waarvan 30 procent sociale huur, het behoud van 60 procent van de boomgaard en het realiseren van voldoende parkeergelegenheid.

Twee weken geleden presenteerde wethouder Dinjens (GroenLinks) een compromis dat was gesloten met projectontwikkelaar Missiehuis Driehuis BV.

Door toe te staan dat de waardevolle bomen aan de zuidzijde van het terrein gekapt zouden mogen worden, kan er een financieel haalbaar plan komen. De monumentale bomen aan de noordzijde zouden gespaard blijven.

Maar VVD, CDA en PS maken zich zorgen over de kwaliteit van het plan. Deze fracties denken dat er een kwalitatief mooier plan kan ontstaan als de monumentale bomen wel worden gekapt.

Afgaande op de raadssessie die twee weken geleden werd gehouden, leek een dergelijk voorstel op bijval te kunnen rekenen. Maar nadat veel raadsleden maandag op uitnodiging van de wethouder bij de bomen waren gaan kijken, waren velen overtuigd van het belang van het behoud van de 90 jaar oude lindes.

VVD-fractievoorzitter Cas Schollink haalde zich de boosheid van zijn collega’s op de hals door kritiek te uiten op het feit dat de raadsleden nog voor zo’n bomenexcursie waren uitgenodigd door de wethouder. Nadat ook zijn fractiegenoot Bas Koppes zich hiervan distantieerde, bood Schollink zijn excuses aan.

De raad nam wel een motie aan van LGV om een verkeerscirculatie analyse voor geheel Driehuis te laten maken en hierin de effecten van alle potentiële woningbouwontwikkelingen in het dorp mee te nemen.

De bewoners van het complex Nieuw Velserduin, de buren van het Missiehuisterrein, waren niet tevreden. Zij willen dat er een groener plan komt en dreigen het plan te vertragen.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen