Premium

Kans op betalingsproblemen in Velsen het grootst bij 400 gezinnen met kinderen

Kans op betalingsproblemen in Velsen het grootst bij 400 gezinnen met kinderen
Zeewijk in IJmuiden.
© Luchtfoto Hans van Weel
IJmuiden

Gezinnen met twee kinderen die recht hebben op huurtoeslag, lopen het grootste risico dat ze in betalingsproblemen komen. Dat blijkt uit het betaalbaarheidsonderzoek wonen dat in de gemeente Velsen is gehouden.

Het onderzoek vloeit voort uit afspraken die gemaakt zijn met de drie Velsense woningcorporaties - Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en Brederode Wonen - en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Atrivé.

Net als in 2015 kennen gezinnen met twee kinderen met recht op huurtoeslag relatief de grootste betaalrisico’s. In Velsen gaat het om circa 400 huishoudens. In kwantitatieve zin zijn het echter vooral alleenstaanden tot de AOW-leeftijd die financieel de eindjes aan elkaar moeten knopen. Deze groep bestaat in Velsen uit ruim 1600 huishoudens.

Deze groepen met de grootste betaalrisico’s wonen vooral in de wijken Zee- en Duinwijk in IJmuiden en in Santpoort-Zuid en Velserbroek.

Besparing

Ondanks het feit dat de huurprijzen bij de corporaties in Velsen sinds 2015 met 8 procent harder zijn gestegen dan het inkomen (+ 4 procent), gingen de mensen die huurtoeslag ontvangen er de afgelopen jaren op vooruit. Zij ontvangen nu meer huurtoeslag waardoor het deel van het inkomen dat ze aan huur kwijt zijn is afgenomen.

Velison Wonen en Woningbedrijf geven aan dat zij hun streefhuren hebben verlaagd. Brederode Wonen heeft na het onderzoek in 2015 afgezien van het verhogen van de streefhuren. Door passend toewijzen konden bij de corporaties meer woningen worden toegewezen aan de lage inkomensgroepen. Velison Wonen heeft twee complexen met eengezinswoningen verduurzaamd zonder huurverhoging waardoor de woonlasten verminderden. De besparing in energielasten kwam dus volledig ten goede aan de huurders.

Armoedegrens

In Nederland leven bijna een miljoen mensen - ofwel 5,7 procent van de bevolking - onder de armoedegrens. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau kende Velsen in 2017 ruim 3200 inwoners die geconfronteerd werden met armoede. Dit is 4,9 procent van de bevolking en dus lager dan het landelijke gemiddelde. In 2013 werden nog ruim 3800 inwoners van Velsen als arm bestempeld.

Het onderzoek wordt gebruikt bij het het armoedebeleid, onder meer om ’energiearmoede’ - door hogere energielasten - in de toekomst te voorkomen.

Lees ook: Woningbedrijf Velsen denkt ook aan flexwoningen om druk op de woningmarkt te verminderen

Lees hier de digitale editieVolg ons