Bergen krijgt een pluim van de provincie. Complimenten voor de aanpak van illegale bewoning van recreatiehuisjes

Johan Remkes.

Johan Remkes.© ANP

Matthie Bergman
Bergen

De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Bergen gecomplimenteerd met de ’voortvarende aanpak waarmee het project handhaving illegale bewoning recreatiewoningen is afgesloten’. Haarlem ziet inmiddels geen reden meer voor regelmatig bestuurlijk overleg en er is ook geen aanleiding meer om in te grijpen.

Burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen is blij met de brief van de provincie. „Er is hard gewerkt aan dit project met oog voor de menselijke maat. Zelf vind ik het fijn dat we dit nog tijdens mijn ambtsperiode kunnen afronden.” Hafkamp neemt maandag afscheid als burgemeester.

Toezicht

De provincie besloot in 2017 het toezicht op de handhavingstaken van Bergen te versterken door een achterstand in de handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen. Een kwestie die al jaren speelde. De eerste brief hierover kwam nog van het ministerie in 2003. De provincie drong vijf jaar later nog eens met klem aan op te treden tegen de illegale bewoning, maar ook dat leidde niet direct tot actie.

Ultimatum

Dat gebeurde pas nadat de toenmalige commissaris van de Koning, Johan Remkes, naar Bergen kwam en de gemeente een hard ultimatum stelde. Hij eiste dat het probleem binnen twee jaar zou zijn opgelost. „Zo niet, zie ik dat als een taakverwaarlozing. Dan handhaaft de provincie, maar sturen we de rekening wel naar Bergen. Ik geef toe: het is een paardenmiddel, maar als het niet anders kan, passen we die wel toe.”

Aanvankelijk wilde de gemeente een verlenging van die termijn omdat het volgens een laatste inventarisatie om de rond vierhonderd gevallen ging. Remkes wilde daar echter niets van weten en bleef vasthouden aan de periode van twee jaar.

De gemeente heeft hierop op 27 juni 2017 een plan van aanpak opgesteld en vervolgens uitgevoerd. In de aanpak stonden het verkrijgen van een budget, een actuele inventarisatie, een actieplan en toezicht centraal. Provincie constateert in haar brief dat de gemeente aan alle punten heeft voldaan.

Besluit

In de periode tot oktober 2019 zijn alle 414 adressen die uit een laatste inventarisatie naar voren kwamen gecontroleerd, is er geconstateerd of men in overtreding was en, zo ja, een passend besluit genomen om de overtreding te beëindigen.

„We zijn nu bezig om de handhaving weer op een goede wijze te beleggen in de organisatie. De medewerkers verdienen complimenten. Dit was een voorbeeldproject”, aldus een tevreden burgemeester.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.