Premium

Verbazing bij fracties Stede Broec over ’verzoek’ directie SED; appèl om slimmer te werken

Verbazing bij fracties Stede Broec over ’verzoek’ directie SED; appèl om slimmer te werken
Bovenkarspel

,,Harmonisatie is geen doel op zich, maar wel een middel om die 8 te halen. Om meer ’tevreden klanten’ te krijgen.’’ Aldus Dirk Visser (ODS)

Heeft de ambtelijke organisatie een steun(tje) in de rug in de vorm van een motie nodig om binnen de drie betrokken gemeenten meer werk op dezelfde manier te verrichten, of is die motie overbodig en kost het alleen maar meer geld en inspanning?

ODS en GBS in Stede Broec trachtten donderdagavond de rest van de raad te overtuigen van het eerste.

Vier fracties uit de drie gemeenten hebben de handen ineengeslagen vanwege hun zorgen dat het streven, om tachtig procent van het werk op dezelfde manier te doen, bij lange na niet gehaald wordt. Dit kan veel efficiënter en dus minder geld en meer tevreden burgers opleveren, aldus Dirk Visser (ODS).

Directie

Peter Raven (GBS) liet doorschemeren dat het de directie zelf is geweest, die in een gesprek met de vier de dilemma’s en spanningen binnen de organisatie heeft geschetst en gevraagd heeft om hulp. Ergo de motie. Op vragen van het CDA liet burgemeester Wortelboer weten hier niet van op de hoogte te zijn. Dit verbaasde liberaal Martien Krijger weer, die zich afvroeg welke rol de directie in dit proces dan speelt.

Net als eerder zijn collega in Enkhuizen onderstreepte Wortelboer dat vanuit de SED-directie is voorgesteld op drie terreinen wel dezelfde werkwijze na te streven. Hij wil ervoor waken over de volle breedte van de organisatie te moeten rapporteren naar de raden, maar erkende ook: hoe meer standaard, hoe beter. Dat is ook de opdracht, aldus Wortelboer. Het schiet de indieners van de motie in het verkeerde keelgat dat dit na zoveel jaren nog bij lange na niet behaald wordt, terwijl het wel tot aanzienlijke besparing zou leiden. Raven: ,,De kosten gaan voor de baat uit.’’

Ondanks twijfel van met name het CDA vond Visser de motie op dit tijdstip gepast. Hij wilde niet weer uitstel. ,,We moeten nu een vuist maken en een appèl doen: werk slimmer!’’ Raven vroeg zich af waarom het zoveel moeite moet kosten om hierover te rapporteren. Het is al vijf jaar het streven. ,,Dat moet toch al in beeld zijn?’’ Volgens Wortelboer is het geen kwestie van ’even op een knop drukken’.

De zorg wordt breed gedragen, erkende CDA’er Jean-Pierre Kroezen. De motie niet. Een verzoek van CDA en OP deze af te zwakken werd niet gehonoreerd. Wel stemden de indieners in met de handreiking van Wortelboer. CDA en OP wilden eerst toch nog in commissieverband praten over hoe het nu verder moet en konden hun steun niet geven. Een meerderheid nam, net als eerder in Enkhuizen, de motie aan.

Drechterland

Vragen waren er wel over de positie van Drechterland, dat de motie niet behandeld heeft. VVD’er Krijger verbaasde zich hierover. Dirk Visser (ODS) liet dat bij de raadsleden in Drechterland, die immers wél bij de totstandkoming van de motie betrokken waren. ,,Ieder heeft zijn eigen krachten.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen