Premium

Vooral zorgen om trillings- en geluidsoverlast bij werk rondom Thorbeckeweg in Zaandam

Vooral zorgen om trillings- en geluidsoverlast bij werk rondom Thorbeckeweg in Zaandam
Zaandam

Met nog twee uur te gaan heeft de inloopbijeenkomst inzake de aanpak van de verkeersdruk bij Vijfhoek, Ambacht en de Thorbeckeweg in Zaandam al zo’n honderd belangstellenden getrokken. Grote zorgen lijken er niet te zijn. Maar, herrie en overlast is nooit leuk natuurlijk.

In een klein lokaaltje in wijkcentrum De Poelenburcht geeft Paul Dano om de zoveel tijd een PowerPointpresentatie over de plannen en de daaraan gekoppelde werkzaamheden.

,,Het is een zeer omvangrijke klus’’, weet hij. Een klus waar ook liefst vier partijen bij betrokken zijn: de gemeente Zaanstad die samenwerkt met de gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, en de Provincie Noord-Holland.

,,Er zijn vier kruispunten bij betrokken. Maar we doen er alles aan om de overlast te beperken.’’

Dat er overlast zal zijn is natuurlijk zeker. Er zal immers niet gewerkt gaan worden met plastic hamertjes en de totale duur van het project is ook lang, twee jaar. Een en ander zal ook afhangen van de aannemer die de klus uiteindelijk zal krijgen.

Dano: ,,Wij kijken bij de aanbesteding niet alleen naar de prijs. Met bepaalde overlastbeperkende maatregelen kunnen aannemers bonuspunten verdienen, zeg maar Dus dat zal ook een rol gaan spelen bij het bepalen welke aannemer deze klus krijgt.’’

In de zaal staan verschillende borden opgesteld. Daarop foto’s en plattegronden die een beeld geven van de werkzaamheden en veranderingen. Her en der turen kleine groepjes mensen naar de borden. Kopje koffie of thee in de hand. En soms priemt hun vinger op één plek op een bord. Waarschijnlijk de plek waar hun huis staat.

Vrijwel alle buurtbewoners die deze woensdagavond aanwezig zijn, stellen dat ze zich bewust zijn dát het moet gebeuren. En op de plannen zelf zijn inhoudelijk weinig aanmerkingen. Maar je huis zwart ingekleurd zien op een vel waarop de zwarte huizen worden aangemerkt als huizen die mogelijk trillingschade zouden kunnen oplopen is nooit leuk natuurlijk.

Buurtbewoner Ineke overkomt dit. Met haar vinger wijst ze haar woning aan op een plattegrond. ,,Zwart’’, concludeert ze. ,,Nee, dat is niet leuk natuurlijk. Maar in ieder geval wel duidelijk.’’ Eigenlijk maakt ze zich nog het meest zorgen om fijnstof die tijdens de werkzaamheden in de lucht zal komen. ,,Daar maken meer mensen zich zorgen om.’’

Frits en Cora Alink maken zich vooral zorgen om het lawaai. Cora: ,,En we zouden graag zien dat ze nu geluidsmetingen doen, vanaf onze balkons. En dan opnieuw na de werkzaamheden. Dan kun je goed vergelijken. We hebben dat vanavond ook als vraag ingediend.’’ Frits: ,,Maar het ziet er verder allemaal wel netjes uit. Ach, de tijd zal het leren.’’

Erica Jongejans is pas net gearriveerd. ,,Mij valt de opkomst tegen. Ik had via een speciale Facebook-pagina een oproep gedaan om zoveel mogelijk mensen te laten komen vanavond. Ik woon straks twee jaar in, zeg maar, een soort va oorlogsgebied. Ik woon er middenin en maak me zorgen om het geluid en de trilling. Ik hoop daarom echt dat ze meer en betere trillings- en decibelmeters gaan inzetten om overlast te voorkomen.’’

Lees hier de digitale editieVolg ons