Kor Buitendijk komt met alternatief energieplan voor achttien gemeenten: ’Meer turbines op land niet nodig’

Kor Buitendijk komt met alternatief energieplan voor achttien gemeenten: ’Meer turbines op land niet nodig’
Kor Buitendijk.
© Peter Schat
Bobeldijk

Er hoeft geen windmolen meer op het land bij te komen en geen zonneweide worden aangelegd als achttien gemeenten in Noord-Holland-Noord het plan ’Duurzaam leefbaar’ van Kor Buitendijk uit Bobeldijk omarmen.

Woensdagavond deponeert hij als betrokken burger zijn alternatieve plan bij de achttien colleges van b en w en de RES Noord-Holland-Noord, een van de dertig regio’s in den lande die een Regionale Energiestrategie opstellen.

Gezamenlijk moeten die leiden tot een totale opbrengst van 35 Terrawattuur elektriciteit in 2030 uit ’hernieuwbare’ bronnen, lees: zon en wind.

Buitendijk, wiens club bestaande uit een handvol medestanders contact onderhoudt met activisten en autoriteiten in de hele RES-regio, denkt met zijn plan de discussie over de minimale afstand tussen windturbines en woningen overbodig te maken.

’Duurzaam leefbaar’ voorziet wel in een rijtje windturbines. Bij Den Oever in het IJsselmeer. ,,Dan gaan die twee die op het land dichtbij woningen staan wel weg’’, zegt hij.

Verder verdubbelt hij de huidige energieopbrengst uit zon en wind in zijn RES-regio van 1,8 Terrawattuur met nog eens 1,8 tot 3,6 Terrawattuur. ,,Een heel schappelijk bod. Wat kun je hier op tegen hebben?’’

Landelijk moet op weg naar een klimaatneutraal Nederland (in 2050) over tien jaar nog in de opwek van 9 Terrawattuur worden voorzien door windturbines en zonnepanelen om tot 35 te komen. De Regionale Energiestrategieën gaan voorstellen waar die kunnen.

Zonneweides op het land zijn in Buitendijks alternatief ’Duurzaam leefbaar’ uit den boze. Hij plant de uitbreiding van zonnepanelen op land uitsluitend op daken van meer dan 285 vierkante meter oppervlak. ,,Daar zijn er heel veel van en daar gaan we dertig procent van met zonnepanelen beleggen.’’

Zonnezandbanken

Zonne-eilanden en zonnezandbanken in IJsselmeer en Markermeer maken het plaatje af. Zonne-eilanden zijn clusters zonnepanelen op het water, zonnezandbanken zijn een nieuw fenomeen in ons land. Kunstmatige zandbanken, belegd met zonnepanelen, die ook een natuur- en recreatiefunctie krijgen.

Lees hier meer: Zonnezandbanken zorgen voor elektriciteit en natuur in ’badkuip met dood water’

Lees hier de digitale editieVolg ons