Premium

Ook in Velsen is er een run op goedkope huishoudelijke hulp via de gemeente, maar wanneer komt het Rijk met geld over de brug?

Ook in Velsen is er een run op goedkope huishoudelijke hulp via de gemeente, maar wanneer komt het Rijk met geld over de brug?
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het Rijk heeft nog geen extra middelen beschikbaar gesteld voor de huishoudelijke hulp.
© Foto ANP
IJmuiden

Ook in Velsen doen steeds meer mensen een beroep op de gemeente om huishoudelijke hulp te krijgen. Het aantal aanvragen hiertoe is vorig jaar met bijna een kwart toegenomen.

Dit blijkt uit de beantwoording van raadsvragen van de fractie Velsen Lokaal door het college van burgemeester en wethouders.

Velsen staat niet op zichzelf, zo maken ook de uitkomsten van een onderzoek van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) duidelijk. Er is in het land een run ontstaan op huishoudelijke hulp via de gemeente. En dit leidt er nog weleens toe dat andere zorg in de knel dreigt te komen.

Wat is er aan de hand? Sinds begin vorig jaar hoeft er voor huishoudelijke hulp geen inkomensafhankelijke bijdrage te worden betaald. Iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, kan - ongeacht de hoogte van het inkomen - hulp krijgen tegen een tarief van 19 euro per maand. Dat is zo geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Goedkoper uit

Veel mensen met een hoger inkomen hadden voorheen een particuliere hulp, maar zijn nu bij de gemeente goedkoper uit. En omdat de gemeenten geen grond hebben om hen te weigeren, worden de meeste aanvragen toegewezen. De VNG heeft het Rijk opgeroepen om gemeenten te compenseren.

Velsen Lokaal wilde weten wat dit voor de gemeente Velsen betekent. Het college laat weten dat door het zogenoemde abonnementstarief van 19 euro het aantal toewijzingen met circa procent is toegenomen ten opzichte van 2018. Dat is meer dan bij de helft van de gemeenten die in het VNG-onderzoek heeft aangegeven dat de toename tussen de 5 en 15 procent lag.

Er is echter een verschil tussen het aantal aanvragen en het daadwerkelijk gebruik. In 2017 en 2018 nam het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden al toe met respectievelijk 22 en 17 procent, maar in 2017 steeg het daadwerkelijke gebruik van voorzieningen voor hulp bij het huishouden met slechts 2 procent, terwijl dit in 2018 gelijk bleef.

In 2019 was er wel een toename van het aantal mensen dat daadwerkelijk gebruik maakte van de huishoudelijke hulp. Volgens het college ging het om een stijging van 20 procent.

Nog geen besluit

Op de vraag of de gemeente dit kan financieren uit het daarvoor bestemde budget, geeft het college aan in het verleden rekening te hebben gehouden met hogere Wmo-uitgaven en met lagere inkomsten uit de eigen bijdrage. Daarentegen had het college ook rekening gehouden met hogere inkomsten van het Rijk. ’Tot nu toe heeft het Rijk geen besluit genomen over extra financiële middelen’, aldus het college. Mogelijk moet er nog worden bijgestuurd.

Lees hier de digitale editieVolg ons