Premium

Schellinkhout krijgt een boost met nieuw dorpshuis, nieuwe school en dik 50 nieuwe woningen

1/2
Schellinkhout

De leefbaarheid van Schellinkhout krijgt een flinke impuls. Nadat hier decennialang geen nieuwe normale woningen gebouwd zijn, komen er 46 nieuwe woningen op de bestaande velden van de gestopte voetbalclub.

Ook komt er langs de Dorpsweg een nieuwe dorpshuis, met een nieuwe school en kinderopvang, een nieuwe gymzaal, en nog eens tien nieuwe seniorenappartementen (vijf koop, vijf huur).

De plannen zijn de afgelopen jaren uitvoerig met inwoners van Schellinkhout besproken via het zogenoemde alliantieoverleg dat de gemeente Drechterland gestart is. Dat er behoefte is aan nieuwe woningen in het dorp wordt breed gedragen. Doordat tegelijk de voetbalclub heeft moeten stoppen wegens ledengebrek, kwam die locatie langs de Zuiderdijk vrij voor woningbouw.

Tien vrije kavels

De bewoners kregen woensdagavond in dorpshuis De Dregt de kans de eerste schetsen van de plannen te zien. Op de locatie van de voetbalclub komen 46 woningen in een aardgasvrije wijk. Dit zijn tien vrije kavels direct langs de dijk die de gemeente gaat uitgeven. De 36 andere woningen worden verkocht door een nog onbekende projectontwikkelaar. Dit worden zes twee-onder-een-kapwoningen, acht koopwoningen voor starters, zes goedkope koopwoningen, vier middeldure koopwoningen, en zes levensloopbestendige koophuizen. In dit plan komen zes huurwoningen.

Op verzoek van aanwonenden is het plan gewijzigd om meer doorkijkjes te houden. Tussen de bestaande huizen en de nieuwe wijk wordt bovendien de sloot verbreed en komt een rij struiken.

De provincie Noord-Holland moet nog goedkeuring geven voor woningbouw op deze plek. ,,Maar de provincie heeft al laten weten positief te staan tegenover het plan’’, zegt wethouder Yvonne Roos-Bakker. Prijzen zijn nog niet bekend, al staat wel vast dat de goedkoopste starterswoningen die aan elkaar vast worden gebouwd voor prijzen onder de 230.000 euro verkocht moeten worden om de bewoners een starterslening te kunnen geven.

Op het perceel van dorpshuis de Dregt en de Jan Luykenschool gaat ook veel veranderen. Gezien vanaf de weg komen hier eerst tien seniorenappartementen (vijf huur, vijf koop). Dan volgen meer naar achteren het nieuwe dorpsplein en het nieuwe complex met daarin het dorpshuis, de gymzaal en de nieuwe basisschool met vier lokalen. Nieuw is de ruimte voor kinderopvang. De klantklosschool met 95 deelnemers krijgt onderdak in het nieuwe dorpshuis.

De gymzaal wordt met vijf en een halve meter het hoogste onderdeel. Deze sportruimte wordt 14 bij 22 meter groot. Helemaal achter op de kavel wordt buiten een sportveld van 42 bij 64 meter aangelegd zodat recreanten toch in hun dorp kunnen blijven voetballen.

Extra geld nodig

De gemeenteraad moet in april nog wel akkoord gaan met de plannen en extra geld beschikbaar stellen om dit alles te realiseren. Want zeker is al dat de verkoopopbrengst van de woningbouw op de voetbalvelden volstrekt onvoldoende zal zijn om alle kosten van beide plannen te betalen. Wethouder Dirk te Grotenhuis: ,,Er moet een flink bedrag bij.’’

Drechterland wil de rest van dit jaar gebruiken om de plannen verder uit te werken. Voor de woningen langs de dijk moet nog een stedenbouwkundig plan worden gemaakt en voor de dorpshuislocatie nog ontwerpen. Ook moet het bestemmingsplan worden aangepast. Streven is eind 2021 met de uitvoering te beginnen.

,,We gaan wat moois maken voor Schellinkhout’’, stelt Te Grotenhuis. ,,De ruimten voor dorpshuis, gymzaal en school moeten zeker voor twintig-dertig jaar gebouwd worden.’’ Roos: ,,De nieuwe woningen zorgen straks voor doorstroming. Daardoor wordt het dorp leefbaarder en vitaler.’’

Alternatieve schetsen

Dertig omwonenden van dorpshuis De Dregt in Schellinkhout hebben door een architect alternatieve schetsen laten maken voor de plannen op deze plek. Het belangrijkste verschil met het gemeentelijke plan: geen tien appartementen in twee bouwlagen langs de Dorpsweg, maar negen van slechts één laag hoog. ,,Dat past bij het karakter van Schellinkhout’’, stelt Math Hoenen namens hen.

De Schellinkhouters juichen de plannen voor hun dorp in grote lijnen toe, bleek gisteravond in De Dregt. ,,Die woningen hadden er 25 jaar geleden al moeten komen’’, zei één van hen. ,,Het duurt nog zeker drie jaar voordat ze er staan’’, verklaarde een ander. ,,We worden hier al zo lang aan het lijntje gehouden.’’

De blijdschap over de gepresenteerde nieuwbouw is bij de omwonenden van De Dregt minder groot. ,,Wij krijgen een flatgebouw tegenover ons met die woningen’’, constateert Annelies Hougardy. Zij ziet hier het liefst helemaal geen huizen komen.

Wethouder Dirk te Grotenhuis zegde gisteravond toe met de omwonenden te gaan praten over hun schetsen, die zij ruim twee weken geleden al indienden. Beloftes deed de wethouder verder nog niet: ,,Honderd procent iedereen gelukkig maken, lukt je niet.’’

Lees hier de digitale editieVolg ons