Premium

Hillegom: meer ’goedkope’ huizen bouwen. Komende tien jaar 1440 woningen nodig, Pastoorslaan eerder in beeld

Hillegom: meer ’goedkope’ huizen bouwen. Komende tien jaar 1440 woningen nodig, Pastoorslaan eerder in beeld
Om in de woningbehoefte te voorzien, moet Hillegom waarschijnlijk al voor 2030 uitwijken naar reservelocatie Pastoorslaan-Zuid.
© Foto Haarlems Dagblad
Hillegom

Hillegom wil dat er meer relatief goedkope huizen in de gemeente worden gebouwd. Vooral het ’middensegment’ valt nu tussen de wal en het schip, omdat woningzoekenden in deze categorie net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koophuis. De gemeente gaat zich daarom extra voor deze groep woningzoekenden inspannen.

Dit blijkt uit het nieuwe Woonprogramma 2020 - 2024 van de gemeente dat in concept is gepresenteerd en de titel ’Naar een duurzaam evenwicht’ heeft gekregen. Een naam die verwijst naar twee belangrijke doelstellingen: een evenwichtiger woningaanbod en verduurzaming van de woningvoorraad in het dorp.

In Woonprogramma 2020 - 2024 beschrijft de gemeente haar visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren. Het rapport ligt nu voor iedereen ter inzage. In april of mei neemt de gemeenteraad er een besluit over.

Hillegom heeft berekend dat er voor de komende tien jaar 1440 extra woningen nodig zijn. Er staan er 760 in de planning: de Vossepolder, de SIZO-velden, Goed Wonen (Emmastraat/Julianastraat en omgeving), Karel Doormanplein en de LTS Paulus-grond. Dit betekent dus dat Hillegom er een kleine zevenhonderd tekort komt.

Pastoorslaan

Om het open landschap rondom Hillegom zoveel mogelijk te behouden, zoekt de gemeente het voor die resterende zevenhonderd woningen vooral in zogenoemde inbreidingslocaties: bouwen binnen de bebouwde kom.

,,Maar die mogelijkheden zijn er naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende’’, zegt wethouder ruimtelijke ordening Anne de Jong. ,,Om aan onze ambitie te voldoen, zullen we dan ook naar verwachting al voor 2030 het dorp moeten uitbreiden. En dan is onze reservelocatie Pastoorslaan-Zuid de logische optie.’’

Hillegom: meer ’goedkope’ huizen bouwen. Komende tien jaar 1440 woningen nodig, Pastoorslaan eerder in beeld
Wethouder Anne de Jong: ,,Meer bouwen voor het middensegment.’’
© Archieffoto united Photos/paul vreeker

Hillegom wil ook ruimte bieden aan ’transformatie van bestaand vastgoed. Dit betekent dat ruimte wordt geboden aan plannen om bestaande bebouwing om te vormen tot woningen, of geheel te vervangen door nieuwbouwhuizen.

De gemeente wil ook verdichting en hoogbouw meer gaan toestaan. Daarbij wordt gedacht aan maximaal zeven woonlagen. Op de SIZO-locatie is al de bouw van zo’n hoge flat in de plannen opgenomen, maar ook op andere plekken is dat denkbaar. Ter vergelijking: de Mesdagflats in Elsbroek tellen vijf lagen.

Aan sociale huurwoningen bestaat een groeiend tekort in Hillegom, wat onder andere blijkt uit de oplopende wachttijden voor zo’n huis. Dit probleem doet zich in de hele regio voor, vandaar dat al eerder in regionaal verband (Holland Rijnland) werd afgesproken dat bij woningbouwprojecten minimaal 25 procent sociaal moet zijn.

Middensegment

Maar ook voor de groep daar net boven - het middensegment - gaat Hillegom zich sterk maken. Voortaan moet bij elk bouwproject minimaal 35 procent (was 20 procent) bestaan uit woningen in deze categorie. Het gaat dan concreet om huizen met een ’middeldure huur’ (tussen de 735 en 1000 euro per maand) en ’betaalbare koopwoningen’ (tot 250.000 euro).

Om zeker te zijn dat de huizen ook voor deze categorieën beschikbaar blijven, voert Hillegom een doelgroepenverordening in. Dit biedt de mogelijkheid om vast te leggen dat woningen met middeldure huren daadwerkelijk langere tijd (minimaal vijftien jaar) voor middeldure huren worden verhuurd. Voor de betaalbare koopwoningen komt er een regeling die speculatie tegengaat. Zo geldt de eis dat de koper zelf in het huis gaat wonen en komt er een antispeculatiebeding.

Vereveningsfonds

Voor de verplichting om 25 procent sociaal en 35 procent middensegment te bouwen, komt één uitzondering: bouwplannen van vijf woningen of minder.

Ontwikkelaars en bouwers van grotere projecten (meer dan vijf woningen) die niet voldoen aan de eisen, moeten een bijdrage storten in het zogeheten gemeentelijke vereveningsfonds, dat Hillegom gaat invoeren.

Per woning moet een substantieel bedrag - hoeveel moet nog worden vastgesteld - aan dat fonds worden afgedragen. De gemeente gebruikt dit geld om extra bouw van goedkope en betaalbare woningen op andere locaties te stimuleren.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen