Premium

Zonnezandbanken zorgen voor elektriciteit en natuur in ’badkuip met dood water’

Zonnezandbanken zorgen voor elektriciteit en natuur in ’badkuip met dood water’
Bobeldijk

Naast de processen die overal in het land gaande zijn om met bestuurlijke tafels, werkateliers, stuurgroepen en stakeholderoverleggen tot een Regionale Energiestrategie (RES) te komen, is in Noord-Holland een betrokken burger opgestaan, die in zijn eentje een plan neerlegt voor een bod namens de achttien gemeenten in de RES-regio waar hij woont.

Zijn naam is Kor Buitendijk en hij woont in Bobeldijk, in RES-regio Noord-Holland-Noord, een van de dertig in ons land en een van de twee Noord-Hollandse.

Zijn plannen lenen zich voor export naar andere provincies en maken volgens hem de discussie die in Noord-Holland de gemoederen verhit over de minimumafstand van windturbines tot woningen overbodig: er zijn geen extra windturbines op land nodig.

Een ’schappelijk bod’ kan in zijn RES-regio tot stand komen door zonnepanelen op dertig procent van de grotere daken (meer dan 285 vierkante meter) en verder door zonne-eilanden en zonnezandbanken in IJssel- en Markermeer aan te leggen.

Badkuip

Zonnezandbanken zijn een nieuw fenomeen. ,,Het Markermeer is een badkuip met rechte hoge wanden en doods water erin.’’ Waterleven ’heeft het er lastig’ en de zonnezandbanken verhelpen dat. ,,Voor de kust komen anderhalve meter hoge zandbanken, van zand dat we een kilometer of vier uit de omtrek opzuigen. Daar wordt het dus dieper en rond de banken ondieper, wat allerhande waterleven lokt.’’

De zandbanken krijgen naast deze natuurfunctie ook een recreatieve rol. ,,Er kan een pad omheen worden aangelegd.’’

Houten palen omlijsten de banken en geven het een natuurlijk aanzien. De hoofdmoot vormen de zonnepanelen, die in een schuine stand zo’n anderhalve meter boven de bank komen te staan. ,,Zo zie je vanaf de dijk geen zee van zonnepanelen.’’

Zonnezandbanken zorgen voor elektriciteit en natuur in ’badkuip met dood water’
Windturbines, zonne-eilanden en zonnezandbanken.
© Kaart uit ’Duurzaam leefbaar’

Buitendijk (68) heeft ervaring met zandbanken. Hij was projectdirecteur van de ’Zandmotor’, het 120 hectare grote kunstmatige schiereiland dat voor de Zuid-Hollandse kust is aangelegd om die te beschermen. Sinds kerst bemoeit hij zich met de RES, aangezet door de discussie over de het loslaten van de 600-metergrens voor windturbines in Noord-Holland.

,,Ik ben in die twee maanden volle bak gegaan.’’ Voor zijn plan putte hij uit het vorig jaar opgestelde rapport ’Energieverkenning IJsselmeergebied’. ,,Dat kwam was door vier provincies bedoeld als bouwsteen voor de RES. Het is in dit proces echter niet geactiveerd en ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt.’’

Buitendijk vindt het ’enorm spannend’ wat er met zijn aanbod gebeurt. ,,Wat maatschappelijk toelaatbaar is, is voor mij het uitgangspunt geweest. En er ligt een bruikbaar getal. Alles wat ik roep gaat gecontroleerd worden maar dat vind ik helemaal niet erg.’’

Eigenbelang

De RES NHN beaamt dat ’het bijzonder is dat er door burgers zo wordt meegedacht’. ,,Bronnen waar wij de beschikking over hebben kunnen zij ook hebben. We vonden het niet ingewikkeld die met Buitendijk te delen’’, zegt de Hoornse wethouder Samir Bashara namens de Stuurgroep RES NHN. ,,Veel organisaties denken vanuit een positieve blik mee, ook vanuit hun eigenbelang en dat bedoel ik niet negatief. Zoals natuurorganisaties, LTO, bedrijventerreinen.’’

De RES verwacht nog voor de zomer vele reacties, die worden gecategoriseerd en beantwoord in het najaar in een reactienota. ,,Daarin worden alle reacties en plannen gewogen, ook dat van Buitendijk.’’

Wat als de colleges van b en w dat al eerder in hun standpunten over willen nemen? ,,Om dit te agenderen is aan de colleges zelf. Ons advies zou zijn ook dit plan het traject te laten doorlopen wat we er gezamenlijk voor hebben bedacht, zodat alle belangen meegewogen kunnen worden.’’

Het plan is te lezen op www.nhn-duurzaamleefbaar.nl

Lees hier de digitale editieVolg ons