Premium

Wooncompagnie heeft in toenemende mate de handen vol aan kwetsbare huurders. Zoals mensen met een psychiatrische aandoening en zorgbehoeftige ouderen in een wijk

Wooncompagnie heeft in toenemende mate de handen vol aan kwetsbare huurders. Zoals mensen met een psychiatrische aandoening en zorgbehoeftige ouderen in een wijk
Wijk de Waldervaart in Schagen waar deels sprake is van verpaupering.
© Luchtfoto Henk Honing
Schagen

Corporaties hebben in toenemende mate de handen vol aan kwetsbare huurders. Van de tachtig zaken die bij Wooncompagnie in Schagen om aandacht vragen, zijn er 33 gekoppeld aan huurders met een psychiatrische aandoening.

Jaarlijks komen er bij Wooncompagnie (met 2300 woningen in Schagen) zo’n 15 tot 20 procent kwetsbare huurders bij. Daaronder vallen ook asielzoekers met een verblijfstatus en de huurders op leeftijd die meer en meer zorgafhankelijk raken.

Volgens buurtconsulent Annette Goossens van Wooncompagnie wordt er steeds meer van de corporatie gevraagd in de begeleiding van kwetsbare huurders. „Daarnaast zien we dat niet alleen de kwetsbare huurder last heeft van zijn of haar situatie, maar de buren eromheen ook. We proberen ook deze groep huurders te begeleiden in het proces.”

Sinds ’de toename van kwetsbaarheid en verwarring’ wordt er intensiever samengewerkt met gemeente, politie, GGD, GGZ en andere zorgpartijen, aldus Goossens.

Bovengeschetste ontwikkeling sluit aan bij de bevindingen van onderzoekers in het kortgeleden verschenen rapport ’Veerkracht in het corporatiebezit’, gemaakt in opdracht van Aedes.

Met als conclusie dat de leefbaarheid in buurten met corporatiewoningen harder dan verwacht achteruitgaat. Deze ontwikkeling wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van mensen met een laag inkomen en het wegtrekken van de middeninkomens. Daarnaast neemt de problematiek in zwakke wijken toe door de komst van statushouders, personen met een GGZ-achtergrond en de effecten van de vergrijzing. „De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben, is in die zwakke wijken daardoor groter dan verwacht”, aldus Aedes, een branchevereniging van woningcorporaties in Nederland.

Lees hier de digitale editieVolg ons