Premium

Woningstichting Den Helder: ’De grens in de samenleving is bereikt, niet nog meer kwetsbare huurders bij elkaar in een wijk’

Woningstichting Den Helder: ’De grens in de samenleving is bereikt, niet nog meer kwetsbare huurders bij elkaar in een wijk’
Een luchtopname van Den Helder.
© Foto Hans van Weel
Den Helder

Voor Woningstichting Den Helder (WDH) is het duidelijk: in huurhuizen wonen te veel mensen die eigenlijk in een instelling thuishoren. Deze door de rijksoverheid ingezette ontwikkeling is ’doorgeschoten’.

Het is een reactie op het Aedes-rapport Veerkracht in het corporatiebezit waaruit ’de belangrijkste conclusies door de woningstichting worden herkend’. Zoals de toename van kwetsbare groepen in de sociale huur. In de buurten waar dit optreedt, ’is er meer overlast en onveiligheid’. Daarnaast is er een toename van ’specifiek kwetsbare groepen’: mensen die moeilijk aan het werk komen of licht verstandelijk beperkt zijn dan wel mensen met een psychische problematiek. De instroom van die kwetsbare groepen ’is het grootst in de goedkoopste woningen, aldus WDH.’

Toverwoord

,,Voor ons is dit niet nieuw. Een paar jaar geleden hebben wij beleid ingezet om de leefbaarheid in de buurten waar wij veel bezit hebben te verbeteren dan wel stabiel te houden. Dat er geen mensen mogen worden buitengesloten, de inclusieve samenleving, is tegenwoordig het toverwoord, maar inmiddels is de opnamebereidheid van die samenleving al lang bereikt en lokaal ook overschreden.’’

,,Het beleid dat wij al jaren geleden hebben ontwikkeld om de leefbaarheid in onze buurten te verbeteren of op z’n minst te stabiliseren bestaat uit een aantal maatregelen: zo staan onze goedkope woningen, ook de allergoedkoopste, open voor alle inkomens. Op instroom van die hogere inkomens zit van overheidswege -terecht- een grens. Er moeten immers voldoende woningen overblijven voor de primaire doelgroep. Bijzonder is echter dat wij deze grens jaar op jaar nooit hebben bereikt.

Dat komt omdat slechts een beperkt aantal mensen met hogere inkomens bereid is in een goedkope woning tussen andere goedkope woningen met lage inkomens te gaan wonen.

Dit is voor een deel weer het gevolg van de relatief ruime woningmarkt in Den Helder: er zijn voor de hogere inkomens ruim voldoende alternatieven. Meer menging van goedkope en duurdere woningen realiseren wij waar mogelijk. De mogelijkheden blijven vanzelfsprekend beperkt tot locaties waar wij duurdere woningen kunnen toevoegen dan wel waar wij goedkope woningen slopen zodat ruimte ontstaat voor duurdere woningen.’’

Wijkmeesters

,,Als laatste noemen we de inzet van sociaal wijkmeesters, huismeesters en toezichthouders. Deze mensen zijn bijna permanent in de wijken aanwezig en houden ontwikkelingen goed in de gaten. Zij bouwen zo mogelijk een persoonlijke band op met kwetsbare huurders zodat zij makkelijk met deze mensen in gesprek kunnen op het moment dat er problemen ontstaan.’’

,,Het overheidsbeleid is denken wij debet aan genoemde ontwikkeling. Voor Den Helder lijkt de oorzaak daarvoor niet zozeer te liggen in de wettelijke verplichting om woningen financieel passend toe te wijzen, maar eerder in de extramuralisering van de zorg en de korting op de budgetten van zorg- en begeleiding biedende instellingen.’’

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen