Premium

Wooncompagnie: ’Een grotere concentratie van kwetsbare huurders is een zorgwekkende ontwikkeling’

Wooncompagnie: ’Een grotere concentratie van kwetsbare huurders is een zorgwekkende ontwikkeling’
Schagen

Complete achterstandswijken? Die ’heeft corporatie Wooncompagnie met 15.000 woningen in de Kop van Noord-Holland niet.’

Die situatie heeft te maken met het ontbreken van hele flatwijken die worden gedomineerd door sociale huur. Kenmerkend voor het woningbezit van Wooncompagnie is dat het bestaat uit plukjes sociale huur verspreid over veel kernen, leggen Arjen Zandstra en Angelo van Rijn uit, respectievelijk regisseur strategie en buurtregisseur van Wooncompagnie.

Aanleiding voor het gesprek is het rapport ’Veerkracht in het corporatiebezit’ dat is gemaakt in opdracht van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Met als conclusie dat de leefbaarheid in buurten die bestaan uit corporatiewoningen harder dan verwacht achteruitgaat. De oorzaak: in deze over het algemeen zwakke wijken komen steeds vaker mensen met een laag inkomen wonen, terwijl de middeninkomens er juist wegtrekken.

Zorgwekkend

Daarnaast neemt de problematiek in die zwakke wijken toe door de komst van statushouders, personen met een GGZ-achtergrond en de effecten van de vergrijzing: een groeiende groep ouderen die langer dan vroeger op zichzelf is aangewezen met alle fysieke en psychische ongemakken van dien. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben, is in die zwakke wijken daardoor groter dan verwacht, aldus Aedes. De conclusies die in het rapport staan en gebaseerd zijn op gegevens uit 2018, geven blijk van een ’zorgwekkende ontwikkeling’, geeft Zandstra aan.

Neemt niet weg dat Wooncompagnie het relatief gemakkelijk heeft. ’Echt zwakke wijken hebben we niet, omdat we de massaliteit van een grote stad niet hebben,’ zeggen Zandstra en Van Rijn. De problemen doen zich in hoofdzaak voor op een kleine schaal: veranderingen in een straat die het vertrouwde beeld in een dorp verstoren: een dementerende oudere die dreigt te vereenzamen, ’s nachts over straat dwaalt; een bewoner met psychiatrische klachten die de boel ’s nachts bij elkaar schreeuwt, statushouders die er komen wonen met overduidelijk andere gewoonten. Op zich geen wereldschokkende zaken, maar als die combinatie zich in een straat met tien huizen voordoet, dan heeft het wel degelijk impact, geeft Van Rijn aan. Dan werkt het ’verstorend op het woongenot.’

Neemt niet weg dat wie de website Leefbaarometer.nl opzoekt en de cursor over de Kop van Noord-Holland beweegt wel als zwak gedefinieerde gebieden ziet. Ze worden aangeduid met de kleuren lichtgeel (zwak) en rood (onvoldoende). Rood geldt bijvoorbeeld voor het noordelijke deel van Kreileroord en een plukje woningen in Middenmeer in het noordwestelijke deel, Torenstraat en omgeving. Kwetsbaar is ook de Patrijsstraat en omgeving in Wieringerwerf, net als de Botenbuurt en de Slufter.

Wooncompagnie heeft haar woningbestand opgedeeld in negentig wijken. In 45 van die wijken is er niks aan de hand, zegt Zandstra. De bewoners uit die wijken gaven hun buurt een 7,5, bleek uit een in 2018 gehouden woonbelevingsonderzoek. In de overige wijken lag dit cijfer gemiddeld op een 6,8. Cijfers waar corporaties in de grote steden verlekkerd naar kijken.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen