Premium

Natuurverenigingen tegen evenementen en overnachtingen in Twiske: ’Men gaat voorbij aan de status van Natura 2000’

Natuurverenigingen tegen evenementen en overnachtingen in Twiske: ’Men gaat voorbij aan de status van Natura 2000’
Een luchtopname van Het Twiske-gebied.
© Archieffoto Hans van Weel
Landsmeer

Natuurliefhebbers grijpen het nieuwe ambitiedocument voor de toekomst van recreatie- en natuurgebied Het Twiske aan om een einde te maken aan de evenementen die er plaats vinden.

Hun pijlen richten zich op de muziekfestivals Lentekabinet en Welcome To The Future, maar Platform Twiske Geen Pretpark en natuurvereniging IVN Twiske willen ook de plannen voor een camping in het gebied een halt toeroepen. En met de enkele jaren geleden toegekende status van Natura 2000 aan het gebied denken ze dat ze een goede kans maken om de lawaaierige evenementen en de plannen voor het toestaan van overnachtingen een halt kunnen toeroepen, zegt José Berkhof van Twiske Geen Pretpark.

Beheerplan

Volgens haar is er van alles mis rond de wet- en regelgeving rond Het Twiske. Om te beginnen het beheerplan dat door de provincie Noord-Holland is opgesteld voor het Natura 2000-gebied dat door het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske wordt gevormd. Daarin wordt voor de activiteiten in het Twiske verwezen naar een toekomstvisie van het Recreatiechap Twiske-Waterland uit 2006. ,,Dat is maar een visie, zonder enige rechtskracht. Het is nooit getoetst aan de bestemmingsplannen voor het gebied’’, zegt Berkhof.

En zelfs de regels die in die visie worden geschetst, worden overtreden. Daarin is namelijk sprake van het toelaten van evenementen van 10.000 tot maximaal 15.000 personen. Op Welcome To The Future kwamen de afgelopen jaren veel meer bezoekers af, weet Berkhof.

Inmiddels heeft de gemeente Landsmeer al toegegeven dat er bij het verlenen van de vergunningen voor de afgelopen drie edities van Welcome To The Future fouten zijn gemaakt. De Natuurbeschermingswetvergunning voor het evenement kwam namelijk eind 2016 te vervallen nadat het Beheerplan voor het Natura 2000-gebied van kracht werd. Desondanks verleende Landsmeer vergunningen voor de edities die sindsdien werden gehouden.

Nieuwe vergunning

Voor de komende editie van het evenement moet er wel een nieuwe vergunning worden aangevraagd door de organisator in het kader van de Wet natuurbescherming, maakte burgemeester Dennis Straat enkele maanden geleden bekend. Twiske Geen Pretpark en ook IVN Twiske zijn volop bezig met procedures om de vergunningen voor niet alleen Welcome To The Future tegen te houden, maar ook het festival Lentekabinet dat in het Twiske op het grondgebied van de Oostzaan moet worden gehouden.

Volgens Berkhof is het simpel. De gemeenten moeten zich houden aan de bestemmingsplannen die voor het Twiske gelden, en die laten wat haar betreft geen evenementen toe, evenmin als overnachtingen. ,,Er wordt alleen gesproken over dagrecreatie.’’ Het nieuwe ambitiedocument van het recreatieschap, waarin gerept wordt van het uitbreiden van het aantal festivaldagen, meerdaagse festivals en overnachtingen, sluit daar al helemaal niet op aan, stelt ze vast. ,,Er is zelfs al 75.000 euro gereserveerd voor het draineren van het gebied, maar dat mag niet eens in een Natura 2000-gebied.’’

Nu er in de nieuwe natuurvergunningen ook rekening gehouden moet worden met stikstof, ziet Platform Twiske Geen Pretpark de strijd met vertrouwen tegemoet. De handhavingsverzoeken zijn inmiddels de deur uit. ,,Men blijft maar inzetten op recreatie in plaats van natuur, en gaat volledig voorbij aan de status van Natura 2000.’’

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen