Premium

Jubel maar ook chagrijn over de dijkversterkingsplannen tussen Warder en Fort bij Edam

Jubel maar ook chagrijn over de dijkversterkingsplannen tussen Warder en Fort bij Edam
Bezoekers van de informatiemarkt buigen zich over de tekeningen.
© Foto Erik Rietman
Katwoude

Een informatiemarkt voor bewoners van Polder Zeevang. Het is een sympathieke geste van de Alliantie Markermeerdijken om betrokkenen uitgebreid in te lichten over de dijkversterkingsplannen tussen Warder en het Fort bij Edam (’module 7’). De Alliantie mag dan deze dinsdagavond alle registers hebben opengetrokken in de keet in Katwoude, niet iedereen is ervan gecharmeerd.

Volgende week wordt een uitspraak van de Raad van State verwacht in de bodemprocedure die bezwaarmakers tegen de dijkversterkingsplannen hebben aangespannen tegen de provincie, het hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en de Alliantie Markermeerdijken. Op de vraag of de Alliantie niet beter had kunnen wachten met deze bijeenkomst antwoordt omgevingsmanager Herman van den Brink: ,,Natuurlijk weten we niet voor honderd procent zeker dat wij deze zaak gaan winnen, maar dit is allemaal voorbereid. Je kunt wel achteroverleunen, maar dan verlies je ook weer tijd.’’

’Snacken’

Helen Kuipers, aanwonende van de dijk in Warder en een van de bezwaarmakers, blijft de timing ongelukkig vinden. Evenmin begrijpt zij dat ze als lid van de klankbordgroep van module 7 pas op 17 maart is uitgenodigd voor overleg over het werk aan de dijken. ,,Terwijl Wouter de Hollander en ik onszelf hiervoor al een jaar geleden hebben opgegeven’’, zegt zij. ,,En als dan toch per se deze voorlichtingsavond moet worden gehouden, waarom dan niet met een centrale presentatie?’’, vraagt Kuipers zich af. ,,Nu moeten we ’snacken’ op een markt. Het is eenrichtingsverkeer en het lijkt de bedoeling om betrokkenen uit elkaar te spelen. Vooropgesteld, ik ben absoluut niet tegen de dijkverzwaring. Maar niemand heeft mij en andere omwonenden kunnen overtuigen van de grootte van deze ingreep. Neutrale experts bevestigen ons in de opvatting dat de gehanteerde berekeningen niet kloppen. We willen dolgraag meedenken, maar het hoogheemraadschap is nooit met ons in gesprek gegaan en staat niet open voor een kritische houding.’’

Van den Brink verdedigt zich daartegen. ,,Wij hebben óók onze experts die berekeningen maken en die zijn controleerbaar.’’ Even daarvoor nog heeft hij een bezoeker blij kunnen maken met de mededeling dat aan het eerste stuk dijk vanaf Fort Edam - bij deze man voor de deur - geen werkzaamheden hoeven te worden verricht. Een resultaat van recente calculaties. De man verlaat daarop zo ongeveer jubelend het pand.

Zo wordt de één gerustgesteld en krijgt de ander de kans om kritische vragen te stellen over bijvoorbeeld het tijdpad van de uitvoering en de eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden. Non-stop draait er een filmpje waarin het buitenwaartse werk inzichtelijk wordt gemaakt. Van den Brink voegt toe: ,,De weg langs de dijk zal op sommige plaatsen verlegd worden en komt in de ’teen’ van de opgeschoven dijk te liggen.’’

De provincie Noord-Holland is ook aanwezig om met trots drie zogenaamde ’dijkplaatsen’ te presenteren voor de Polder Zeevang. Het worden verfraaiingen, bijvoorbeeld met een uitkijktoren.

Maar niet iedereen is er nog van overtuigd dat dit straks werkelijkheid zal zijn. Immers, tot op de bodem wordt nog geprocedeerd.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen