Goed nieuws voor duinvlinders en konijnen: eerste verstuiving Noordduinen is een succes

Goed nieuws voor duinvlinders en konijnen: eerste verstuiving Noordduinen is een succes
Dronebeelden met het duingebied.
© Foto Landschap Noord-Holland
Den Helder

De eerste verstuiving van het natuurherstelwerk in de Noordduinen is een succes. „Geweldig nieuws voor zeldzame duinvlinders, het duinviooltje, de tapuit en de bedreigde konijnenpopulatie”, aldus boswachter Tim Zutt.

Omdat kwetsbare planten en dieren in het Natura2000-gebied tussen Callantsoog en Den Helder in gevaar kwamen, heeft Landschap Noord-Holland afgelopen najaar ingegrepen. Op een aantal plekken is de toplaag van het zand verwijderd en er zijn stuifkuilen aangebracht.

Nieuwe dronebeelden laten het effect van deze maatregel duidelijk zien. Zutt: „We zien op de beelden dat er flink veel verstuiving op gang is gekomen richting de duinvalleien en dat in amper drie maanden tijd. We zien op de eerste foto’s al een mooie overpoedering van het aangrenzende gebied.”

Overstoven

De afgelopen jaren was er steeds minder vergrassing in de duinvalleien door maaien en schapenbegrazing. Zutt: „Het bijkomende effect van de verstuiving nu is dat verruigende plantensoorten worden overstoven door mineraalrijk zand: ze delven echt het onderspit. En soorten die er juist bij gebaat zijn zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes kunnen vanaf nu weer floreren.”

Eind 2020, na het broedseizoen, wordt het tweede deel van de stuifkuilen aangelegd. Ook worden dan exoten als de Amerikaanse vogelkers en Japanse rimpelroos worden aangepakt.

Lees hier de digitale editieVolg ons