Premium

Verpaupering in deel Schagense woonwijk Waldervaart; gesprekken met bewoners moeten het tij deels gaan keren

Verpaupering in deel Schagense woonwijk Waldervaart; gesprekken met bewoners moeten het tij deels gaan keren
Buurtbeheerder Moïra Bonne van Wooncompagnie die momenteel veel in de wijk Waldervaart is te vinden.
© foto Marc Moussault

De Schagense woonwijk Waldervaart is door corporatie Wooncompagnie aangewezen als aandachtsgebied.

In delen van de wijk, die uit zo’n zeven buurten bestaat, is er sprake van achteruitgang kwam uit een woonbelevingsonderzoek onder huurders naar voren, vertelt buurtbeheerder Moïra Bonne van Wooncompagnie. Om te weten wat er leeft, gaat ze stukje bij beetje door de Waldervaart waarbij het gesprek met huurders wordt aangegaan. Op deze manier ontstaat een beter beeld waaraan huurders behoefte hebben, wat er in de wijk leeft en hoe huurders tegen hun wijk aankijken, aldus Bonne. Als eerste is er vorig jaar begonnen in de Fuut-buurt in de Waldervaart. Een honkvaste buurt, veel huurders wonen er inmiddels al een groot deel van hun leven.

Bonne: ,,De ervaring is dat mensen er prettig wonen en niet wegwillen maar wij zien als corporatie ook andere zaken: ontwikkelingen die naar verpaupering neigen. Dat merk je aan verwaarloosde tuinen, gordijnen die gesloten blijven, aanhangers in de voortuin, kliko’s die door de wijk zwerven.’’

Briefje

In het geval er zichtbaar iets aan de hand is, zoekt Bonne contact met de huurders. In eerste instantie kunnen ze worden gewezen op hun plicht de tuin bij te houden, zoals in het huurcontract staat. Maar dat is niet altijd een oplossing. Op een van de adressen waar Bonne langs ging, ‘stond het gras erg hoog, was er geen deurbel en werd er niet op aankloppen gereageerd’. Ze stopte een briefje in de bus met de constatering ‘dat er bij de huurder vast van alles boven het hoofd was gegroeid’ met daarbij de vraag contact op te nemen. Bonne: ,,Op dat briefje werd vrij snel gereageerd. De huurder was in het huis enorm bezig met opknappen, daar ging alle tijd in zitten, het was deze huurder daadwerkelijk boven het hoofd gegroeid. Toen hebben wij besloten de tuin een keer voor onze rekening te nemen. Die ruimte heb ik gelukkig ook.’’

Hulpbehoevende ouderen

Bonne heeft in Schagen zo’n 2300 huurwoningen onder haar hoede. De helft van haar tijd besteedt ze inmiddels aan huurders met een psychiatrische achtergrond. Opgeteld bij een toename van het aantal hulpbehoevende ouderen en eenoudergezinnen, de komst van statushouders (vluchtelingen die mogen blijven) maakt dat er jaarlijks zo’n 15 tot 20 procent kwetsbare huurders bijkomen. Met haar collega’s van het buurtteam is Bonne op dit moment betrokken bij 80 zaken die om een specifieke aandacht vragen, 33 hiervan hebben betrekking op huurders met een psychiatrische aandoening.

In een enkel geval wordt een traject ingezet om een huurder uit zijn huis te zetten. Alle aangeboden hulp heeft niet gewerkt of is geweigerd. Bonne: ,,Je ziet ze afglijden, mensen met een verslaving bijvoorbeeld of een psychiatrische aandoening. Zij kunnen het zelfstandig wonen niet aan. Wat dat betreft komen we echt wel leed tegen.’’

Als het niet lukt contact met een huurder te leggen, schakelt Bonne het sociaal wijkteam van de gemeente in. Gezamenlijk zoeken ze vervolgens naar een passende oplossing, aldus de buurtbeheerder.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen