Premium

’Uitgebreid Cultuurhuis mét dorpshuis, theater en expositieruimte is te duur voor Texel’, concludeert het college

’Uitgebreid Cultuurhuis mét dorpshuis, theater en expositieruimte is te duur voor Texel’, concludeert het college
Zangdocent Claudia Reij kondigt Big Band Texel aan in de huidige voorspeelruimte van kunstenschool Artex.
© Archieffoto Evalien Weterings
Den Burg

Een uitgebreid Cultuurhuis met dorpshuisfunctie, theaterruimte, expositieruimte en allerlei extra’s is te duur voor Texel.

Dat is de conclusie van het college nadat het in opdracht van de gemeenteraad een raming van de kosten heeft gemaakt. Beter zou zijn om te kiezen voor een beperktere variant, waarbij op de locatie van de huidige Thijsseschool een nieuw gebouw wordt neergezet voor Kunstenschool Artex, Young4Ever en de bibliotheek, en er verder alleen ruimte is voor een dorpshuisfunctie.

Ruim acht miljoen euro

In mei 2019 besloot de gemeenteraad te gaan voor de uitgebreide variant. Op basis van het prijspeil van november 2019 zou het uitgebreide Cultuurhuis 8.200.000 euro inclusief btw gaan kosten. Dat is 333.000 euro per jaar extra bovenop de Programmabegroting 2020, rekent het college voor, en dat drukt te veel op de gemeentebegroting. Daar wordt aan toegevoegd dat de dekking van dit bedrag onder andere uit de OZB zou moeten komen.

De gemeente heeft samen met Artex, Young4Ever en de bibliotheek een Uitvoeringsplan gemaakt, dat op 18 maart in de raad komt. Bij vergaande bezuinigingen is nieuw overleg met de drie gebruikers nodig.

Lof der Zotheid

Er is vanuit gegaan dat de gemeente verantwoordelijk is voor het gebouw en de gebruikers voor de inrichting. Voor dit laatste zou de aangeboden 500.000 euro uit het fonds Lof der Zotheid van het Texelfonds gebruikt kunnen worden. Artex, Young4Ever en de bibliotheek moeten gezamenlijk een meerjarig sluitend businessplan overleggen.

De eerste drie jaar hoeft geen huur te worden betaald. Daarna eventueel wel, als de inkomsten stijgen door de exploitatie van het gebouw. De gemeente is ook met de gebruikers overeengekomen dat de bibliotheek haar huidige gebouw ’om niet’ aan de gemeente overdraagt. Op die plek kunnen dan woningen worden gebouwd. De bibliotheek hoeft in het nieuwe gebouw geen huur te betalen voor het gedeelte dat ze vanuit haar eigendom heeft gefinancierd.

Risico’s

Het college wijst ook op de risico’s die de gemeente loopt bij de bouw van het Cultuurhuis. Er loopt een rekenkameronderzoek naar de grote projecten en daarvan staan er nog meer op de rol, zoals de Emmalaan, de Postweg en woningbouw op de vrijkomende schoollocaties. De krappe bouwmarkt maakt bouwkostenstijgingen mogelijk. Als blijkt dat de drie gebruikers uiteindelijk de exploitatie niet rondkrijgen, is het risico voor de gemeente.

Bij de sloopkosten van de Thijsseschool is geen rekening gehouden met asbest, omdat dit niet is aangetroffen bij een eerdere inventarisatie. Maar de fundering en spouw konden toen niet worden onderzocht. Als er logeerstudio’s worden gebouwd, een van de extra wensen van de gebruikers, dan is er een aanvullende planologische maatregel nodig die vertraging kan opleveren. En bij grote vertraging moet alsnog in de huidige huisvesting van Artex en Young4Ever worden geïnvesteerd.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen