Premium

Weer uitstel voor afslag A9: bestemmingsplannen moeten opnieuw

Weer uitstel voor afslag A9: bestemmingsplannen moeten opnieuw
Het viaduct van de Lagelaan met de A9 bij heiloo, waar de afslag gepland is.
© Archieffoto
Heiloo / Castricum

De gemeenten Heiloo en Castricum zullen allebei opnieuw een bestemmingsplan moeten vaststellen voor de aansluiting van Heiloo op de A9.

De gemeenten vielen er vooral over, dat ze niet zijn gehoord toen de Raad van State de bestemmingsplannen vernietigde. Dat gebeurde namelijk in een ’vereenvoudigde behandeling’, waarvan de uitspraak op 11 september werd gedaan. De Raad van State concludeert nu, dat ’de verzetten van de raden en colleges van Heiloo geen grond voor twijfel bieden aan de juistheid van de uitspraak’.

De Raad van State heeft op 11 september gesteld dat er eerst ’passende beoordelingen’ moeten worden gemaakt van de gevolgen voor de stikstofdepositie die de aansluiting mogelijk teweeg brent. Bovendien werden de beroepen van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, Stichting Heilloze Weg, de Vereniging Bewonersbelangen Stationsweg en drie particuliere belanghebbenden gegrond verklaard.

Dit betekent dat gemeenten Heiloo en Castricum elk hun eigen bestemmingplan opnieuw in procedure moeten brengen. De stikstofdepositie moet opnieuw worden berekend en er moet opnieuw gekeken worden naar de bezwaren van de instanties en particulieren. Ook zullen er onderzoeken opnieuw moeten worden gedaan en ontheffingen opnieuw moeten worden aangevraagd.

Het opnieuw vaststellen van dergelijke bestemmingsplannen kan zeker een jaar tot anderhalf jaar duren, aldus deskundigen. Als de belanghebbenden dan opnieuw in beroep gaan, zal ook die rechtsgang nog vertraging opleveren. Bovendien zal er extra geld nodig zijn om de bestemmingsplannen opnieuw vast te stellen en omdat de bouwkosten hoger worden door hogere prijzen. Over die kosten gaan de projectpartners, naast Heiloo en Castricum ook Alkmaar en de provincie, met elkaar in overleg.

De gemeenten Heiloo en Castricum zeggen in een korte reactie teleurgesteld te zijn. ,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State’’ aldus een woordvoerster van beide gemeenten. ,,We gaan nu de consequenties van de uitspraak inzichtelijk maken zodat wij de raden daarover kunnen informeren en adviseren.’’

De gemeenten zeggen nog niet te kunnen inschatten hoeveel vertraging dit gaat opleveren voor het project. ,,Het in kaart brengen van de consequenties van deze uitspraak zal naar verwachting een paar maanden duren.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen