Premium

Plan voor jongerenraad in Purmerend

Purmerend

Als het aan de fracties van D66 en Gemeentebelangen ligt, wordt er in 2021 een jongerenraad geïnstalleerd in Purmerend. Op die manier kan de jeugd beter worden betrokken bij de gemeentelijke politiek, is de achterliggende gedachte.

Eind 2018 werd er door de gemeenteraad gesproken over het oprichten van een jongerenvariant. Op die manier krijgt die groep meer begrip voor het reilen en zeilen van de lokale politiek, en ook een stem. Aan de hand daarvan komen D66 en Gemeentebelangen met een initiatiefvoorstel dat in maart door de commissie algemene zaken wordt besproken.

Op dit moment is de lokale politiek voor de inwoners, en zeker voor jongeren, een ver-van-mijn-bed-show, stellen de twee partijen vast. ,,Dit terwijl het voor de toekomst van de democratie van groot belang is dat jongeren voldoende kennis hebben van de lokale democratie en weten hoe ze hierbinnen kunnen participeren.’’ De gemeenteraad kan zijn voordeel doen door op deze manier de mening van jongeren mee te nemen bij beslissingen. Veel gemeenten hebben al manieren om jongeren te raadplegen, maar ’in Purmerend mist nog een structurele vorm van het betrekken van jongeren’.

Het onderwijs moet daarin een belangrijke rol gaan spelen, vinden D66 en Gemeentebelangen. Purmerend telt zes middelbare scholen, en met het Regio College, Horizon College en Clusius College zijn er ook drie mbo-instellingen. Die negen scholen zouden betrokken moeten worden bij het oprichten van de jongerenraad. Maar ook jongeren die in Purmerend wonen maar elders studeren of een baan hebben moeten in aanmerking komen voor deelname.

Het is aan de echte gemeenteraad om te bepalen hoeveel jongeren er zitting krijgen in de jeugdraad, welke leeftijdscategorie er vertegenwoordigd moet worden en hoe lang de leden zitting moeten krijgen. En ook hoe de verkiezing moet gebeuren, is wat D66 en Gemeentebelangen betreft een keuze van de politiek. De twee partijen willen ook antwoord op de vraag wat de taken van de jongeren moeten worden; bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad over thema’s die zij belangrijk vinden.

Het voorstel van D66 en Gemeentebelangen is om eind 2020 verkiezingen te houden, zodat de jongerenraad in januari 2021 van start kan gaan, aanvankelijk voor een proefperiode van een jaar.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen