Debat energietoekomst West-Friesland krijgt vervolg

Debat energietoekomst West-Friesland krijgt vervolg
Windturbines langs de A7 bij Lambertschaag. De gesprekken over nieuwe windenergie komen op gang.
© Foto Mediahuis
Opmeer

De ’ateliers’ die in de gemeenten zijn gehouden over de toekomst van de energie in West-Friesland, zijn nog maar het begin. Na de zomer komt er een nieuwe ronde voor de inbreng van bewoners en bedrijven. Voor die tijd worden ook de dorpsraden in de gemeente Opmeer opnieuw bijgepraat.

Alles draait om de Regionale Energie Strategie (RES). De overheid, de provincie en de gemeente willen samenwerken aan een duurzaam en vooral energiezuinig Nederland. De inbreng van de inwoners van West-Friesland in deze ateliers worden nu per gemeente verwerkt in een eerste concept energiestrategie.

Zodra burgemeester en wethouders die hebben vastgesteld, kunnen de raadsleden hun wensen inbrengen. Na de zomer komt het vervolg, waarbij iedereen opnieuw kan meepraten.

Dit stelt Ronald Schepers namens de Energieregio Noord-Holland. Hij is betrokken bij de aanpak om in heel Noord-Holland de gesprekken op gang te helpen over de Regionale Energie Strategie. Doel is om samen te bepalen waar in het kader van het Klimaatakkoord grootschalige energie kan worden opgewekt en hoe we omgaan met de verdeling van de warmte.

Dorpsraden

Onlangs nog werd duidelijk dat de dorpsraden binnen de gemeente Opmeer zich afvragen wat nu precies de status van alle plannen is. Zij verzochten om nader overleg met wethouder Bram Beemster, en dat komt er ook snel.

,,Dat doe ik graag, want er is ook heel veel informatie en veel te vertellen”, reageert de wethouder. ,,Alle gemeente zoeken naar plekken voor wind en zon op het land. En wij hebben net als de dorpsraden als gemeentebestuur ook een duidelijke mening over het landschap.”

De zeven gemeenten in West-Friesland hebben hun inwoners al gevraagd om mee te denken over mogelijke plekken voor duurzame opwekking van zonne- en windenergie. Dat gebeurde middels een ’atelier’, een discussiebijeenkomst. ,,Er zijn in totaal 66 ateliers in de hele provincie gehouden”, aldus Schepers.

,,In Koggenland en Opmeer werden die druk bezocht. Elke gemeente was verantwoordelijk voor wie er werd uitgenodigd. Veel gemeenten hebben doelgericht inwoners uitgenodigd. Bijvoorbeeld mensen die betrokken zijn bij een energiecoöperatie, ondernemers of belangenorganisaties.’’

Tijdens de ateliers werden de mogelijkheden van zoekgebieden verkend, plekken waar bijvoorbeeld meer windmolens, zonneparken of grootschalige zonnedaken zouden kunnen komen. In een aantal gevallen leidde dit tot stevige discussies.

,,De eerste gespreksronde is geweest”, besluit Schepers. ,,Half april wordt in iedere gemeente het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de concept-RES vast te stellen.” Dat concept gaat - aangevuld met alle opmerkingen van de inwoners en raadsleden - naar de Planbureau voor de Leefomgeving. Die verzamelt alle strategieën en rekent ze door op de effecten.

De vervolgstap is dat ook de inwoners van West-Friesland na de zomer weer mee kunnen praten. Want dan worden de eerste zoekgebieden voor zonneweides, zonnedaken of windmolens opnieuw voorgelegd in de eigen gemeente. Het verschil is dat dan er meer wordt ’ingezoomd’ op de zoekgebieden.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen