Premium

Uitkomst enquête Regiopeil over messenbezit jeugd: ’Voed uw kind op’

Uitkomst enquête Regiopeil over messenbezit jeugd: ’Voed uw kind op’
© Foto Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Praten, ouders beboeten, kluisjescontroles op scholen? Allerhande maatregelen worden genoemd om het aantal steekincidenten met jonge kinderen van rond de 13, 14 15 jaar terug te dringen. Wij vroegen de deelnemers aan ons lezerspanel Regiopeil hoe zij er over denken.

Ouders moeten ingrijpen als ze merken dat hun puberende kinderen van 13, 14, 15 jaar met messen rondlopen. „Voed uw kind op.” Dat blijkt uit de flitsenquête die we afgelopen week hielden.

Ruim 1700 leden van ons panel Regiopeil deden mee. Van hen vindt 85 procent dat de verantwoordelijkheid voor messenbezit van jongeren tot 16 jaar bij de ouders ligt. Twaalf procent vindt dat jongeren zelf verantwoordelijk zijn. In tweede instantie zijn het de kinderen zelf (59%) en de scholen (14%) die hierin een taak hebben.

„Ouders zijn de opvoeders. Daarbij hoort ook het meegeven van een wapenloos leven.” „Ouders hebben als taak hun kinderen normen en waarden bij te brengen, maar dan moeten ze die zelf wel kennen. Opvoeden is meer dan onderdak, kleding en eten verstrekken.” „Kinderen worden bijna niet meer opgevoed door hun ouders. Alle verantwoordelijkheid buiten het gezin leggen is gemakkelijk, maar kinderen horen grenzen te leren van hun ouders.” „Het is zaak om de kinderen bewust te maken van het gevaar. Mijn ouders zeiden altijd ’degene die een mes bij zich draagt, loopt de kans door dit mes getroffen te worden’”, aldus enkele reacties.

Scholen

De rol van de scholen blijkt ook uit de reacties op onze stelling over het wekelijks controleren op scholen van tassen en kluisjes. Driekwart is het hier (zeer) mee eens en zestien procent van de panelleden staat neutraal tegenover het nut van zo’n controle. „Kluisjes, garderobes, tassen en tasjes dagelijks controleren. Dit gaat voor de privacy wat mij betreft.” En qua opvoeding: „Kinderen brengen veel tijd op school door. Docenten kunnen hier veel invloed op uitoefenen.”

Dat los van de opvoeding andere zaken een rol spelen bij het bezitten van messen staat voor de meerderheid van het panel vast. Videos en videogames waarin mensen gedood worden dragen volgens bijna 80 procent van de panelleden bij aan de acceptatie van het dragen van messen, terwijl dat niet normaal wordt gevonden. „Al die gewelddadige games kunnen niet goed zijn voor een kinderbrein. Daar moeten ouders hun verantwoordelijkheid in nemen.”

Of de groepsdruk. „Kinderen weten heus wel dat het dragen van een mes niet kan, maar als groep voel je je stoer. Als je niet meedoet, ben je een lulletje.”

Straffen

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam kondigde aan om aan ouders van jonge kinderen met messen boetes op te gaan leggen. Eerst een waarschuwing, daarna een bekeuring van 2500 euro. Ruim 80 procent van onze panelleden kan zich hierin vinden. „Wie niet horen wil moet maar voelen. Het geldt niet alleen voor messenbezit, maar ook voor vernieling of mishandeling. Vorige maand is een vrouw mishandeld die een groep jonge pubers riep te stoppen toen ze een bushokje vernielden.”„Dergelijke jonge kinderen hebben ’s avonds laat zonder begeleiding niks op straat te zoeken. Ouders die dat laten gebeuren moeten voor de gevolgen opdraaien.”

Er zijn wel vraagtekens over de hoogte. „Een boete van 2500 euro is buitengewoon hoog. Een alternatief zou kunnen zijn dat de ouders een taakstraf krijgen, naast een straf voor het kind.” En vraagtekens over de uitvoerbaarheid. „Goed plan, maar volgens de huidige wetgeving moet de officier van justitie kunnen aantonen dat ouders er vanaf wisten dat hun kind een mes/wapen in zijn bezit heeft en daadwerkelijk bij zich draagt.”

Of straffen beter is dan praten, daarover zijn de meningen aardig verdeeld. De stelling ’Straffen bij mes-bezit is zinloos, praten is veel beter’ kreeg de steun van 31 procent van de panelleden. Een meerderheid van 56 procent vindt straffen beter. „Je kunt je kinderen netjes opvoeden en dan toch een boete krijgen omdat je niet altijd je kinderen onder controle hebt.”

Mes het probleem niet

Veel deelnemers aan de enquête vinden niet dat het mes het probleem is, maar het gebruik. Ze schrijven dat ze vroeger zelf ook een mes hadden „waarmee je pijlen kon maken, hartjes in bomen kerven en een appel schillen.” Volgens een ander moeten we een vicieuze cirkel doorbreken. „Er zijn kinderen/jong volwassenen die alleen een mes dragen ter verdediging, dus omdat anderen messen dragen. Hoe doorbreek je die cirkel?”

Van de panelleden is 63 procent man, 36 procent vrouw, vallend in de leeftijdscategorie 36-50 jaar (5%), 51-65 jaar(30%) en 66 jaar en ouder (62%)

Lees hier de digitale editieVolg ons