Premium

Nederlands Transport Museum wil snel duidelijkheid over toekomst in Park21, tijd begint te dringen op huidige locatie in Nieuw-Vennep

Nederlands Transport Museum wil snel duidelijkheid over toekomst in Park21, tijd begint te dringen op huidige locatie in Nieuw-Vennep
Arno van der Holst (links) bij de onthulling van een opgeknapte DC-2 uit 1934, vorig jaar juli.
© Archieffoto United Photos
Haarlemmermeer

Voorzitter Arno van der Holst wil van wethouder Mariëtte Sedee (CDA) snel weten of voor ’zijn’ Nederlands Transport Museum een toekomst is in Park21. Het museum zit nu nog op een tijdelijke plek op het Lucas Bolsterrein in Nieuw-Vennep, waar de tijd begint te dringen.

Sedee vertelde onlangs tijdens een raadsvergadering dat een groot themapark als HollandWorld in Park21 niet mogelijk is zonder Duinpolderweg. Het museum en HollandWorld-initiatiefnemer Hans van Driem gaan graag samen aan de slag in het recreatiegebied.

Desnoods gaat het museum zonder themapark HollandWorld naar Park21 ,,We moeten dóór’’, weet Van der Holst. Hij zit op hete kolen. Het museum mag in elk geval tot 1 januari 2022 op de huidige locatie blijven, daarna is het huurcontract per maand opzegbaar. Voor het terrein bestaan woningbouwplannen.

Ook als Sedee vindt dat het Nederlands Transport Museum niet op zijn plek is in Park21, hoort Van der Holst het graag. Hoewel hij het liefst al aan de slag was gegaan in het parkgebied, hoeft het museum niet per se in Haarlemmermeer blijven.

Van Driem, initiatiefnemer van HollandWorld, is ’uitermate teleurgesteld’ over de uitlatingen van wethouder Sedee, met haar collega Mieke Booij (PvdA) verantwoordelijk voor Park21. De wijze van communiceren noemt hij ’uitermate onbeschoft’. Van Driem zegt dat B en W van Haarlemmermeer uitgaan van een verkeersstudie die niet deugt. Een Duinpolderweg is volgens hem helemaal niet noodzakelijk voor HollandWorld. De meeste bezoekers komen namelijk met het openbaar vervoer. Ook bezoeken ze het themapark verspreid over de dag. Van Driem blijft lobbyen voor HollandWorld.

Een gemeentewoordvoerster reageert: ,,Voor de grootschalige leisure geldt dat de bestaande toegangswegen niet berekend zijn op de aantallen bezoekers die worden voorzien. Hiernaar wordt een verkeersstudie uitgevoerd door een extern adviesbureau. Zij gaan uit van in Nederland geldende normen.’’ De mogelijke komst van het transportmuseum wordt onderzocht, meldt ze.

,,Het is aan de gemeenteraad om te beoordelen of een herijking van Park21 op zijn plaats is. De raad kan zich daarover pas uitspreken als het beeld compleet is en op dit moment geldt nog steeds dat de gemeente eerst het milieueffectrapport en het bestemmingsplan voor Park21 moet afronden, voordat aan de initiatiefnemers duidelijkheid geboden kan worden.’’ Aan dat laatste wordt hard gewerkt, aldus de zegsvrouw.

,,Het maken van het bestemmingsplan en het milieueffectrapport voor een dermate grote ontwikkeling, kost veel tijd en wordt doorkruist door nieuwe ontwikkelingen waar de gemeente op moet inspelen: de woningbouwopgave, de stikstofproblematiek en de discussie rond de Bennebroeker- en Duinpolderweg.’’

Lees hier de digitale editieVolg ons