Premium

Wijdemeren trekt meer geld uit voor peuters met taalachterstand

Wijdemeren trekt meer geld uit voor peuters met taalachterstand
Peuters met taalachterstand leren spelenderwijs Nederlands met liedjes
© archieffoto Mediahuis
Wijdemeren

Wijdemeren trekt meer geld uit voor kinderen met een taalachterstand.

Vorig jaar namen een kleine veertig kinderen in Nederhorst, Loosdrecht en Kortenhoef deel aan wat ’voorschoolse educatie’ heet. Het is een wettelijke verplichting en dat is dan ook de reden dat de gemeente kinderdagverblijven hiervoor betaalt. De wet is bedoeld om te voorkomen dat kinderen al op jonge leeftijd een taalachterstand krijgen, waardoor ze later minder kans hebben op school en arbeidsmarkt.

Het rijk verplicht gemeenten via een wetswijziging meer uren van deze vorm van opvang aan te bieden. De gemeente Wijdemeren gaat daarom met ingang van 1 augustus het aanbod uitbreiden van tien naar zestien uur per week. Wel wordt de leeftijdsgrens iets opgetrokken, van 2 naar 2,5 jaar, tot de start op de basisschool op vierjarige leeftijd.

In Wijdemeren is het beleid met deze voorschoolse opvang afgelopen jaar geëvalueerd door een daarvoor opgerichte werkgroep. Daarin zaten behalve de gemeente, kinderopvangorganisaties, verpleegkundigen en het consultatiebureau (Jeugd & Gezin). Dat leidde tot het voorstel de opvang uit te breiden tot vier ochtenden (vier keer 4 uur), voor een periode van veertig weken.

Ook ouders moeten bijdragen, maar krijgen daarvoor een vergoeding in de vorm van kinderopvangtoeslag. Wie daarvoor niet in aanmerking komt kan dit bij de kinderopvang aangeven. De gemeente kan bijdragen in de kosten, deze bijdrage wordt inkomensafhankelijk.

In de evaluatie bleek dat in de praktijk kinderen met een taalachterstand soms ook sociale-, emotionele en/of gedragsmatige problemen hebben. Reden voor de betrokken partijen om voor te stellen de definitie voor taalachterstanden duidelijker te omschrijven. Zijn er meer problemen, dan wordt in overleg met peuterspeelzalen en consultatiebureaus gekeken naar wat er nodig is. Daar zijn ook potjes met geld voor.

In de commissie maatschappelijke en sociale zaken van 25 februari en de raadsvergadering van 5 maart wordt dit onderwerp besproken. Ouders moeten nog worden geïnformeerd hierover.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen