Premium

Streep door locatie aan Oudelandsdijkje van Woonplek voor Purmerenders met complexe problemen

Purmerend

Het college van Purmerend heeft een streep gezet door het Oudelandsdijkje als locatie voor De Woonplek, de voorziening voor Purmerenders met complexe verslavingsproblemen, psychiatrische klachten en een criminele achtergrond.

Volgens burgemeester en wethouders gaat het om ’een tussenstap’. De gemeenteraad bespreekt het plan voor de woonvoorziening op donderdag 27 februari. Door de locatie uit het voorstel te halen, hoopt het college op meer draagvlak. Omwonenden van het terrein aan het Oudelandsdijkje waren faliekant tegen de komst van de verslaafdenopvang, vanwege mogelijke overlast van de toekomstige bewoners. ,,Het college stelt niet meer aan de raad voor de locatie aan het Oudelandsdijkje in te zetten, maar stelt voor om de komende tijd te benutten om samen met de raad en zorgpartijen de criteria voor een locatie vast te stellen, een passende locatie te zoeken en het plan verder uit te werken’’, laten burgemeester en wethouder weten. Dat besluit is maandag genomen.

Eerder deze maand werd het plan voor De Woonplek al besproken door de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer. Dat leverde een volle tribune op van tegenstanders, en eveneens kritische opmerkingen vanuit de Purmerendse politiek. Enkele partijen lieten toen al weten dat ze de voorgenomen locatie het liefst uit het voorstel zagen verdwijnen, en dat het college eerst alle inhoudelijke kanten van de woonvoorziening zou moeten uitwerken, ongeacht de uiteindelijke plek waar die zou moeten verrijzen.

Wethouder Thijs Kroese is nu overstag gegaan. ,,Na de commissievergadering heb ik geconcludeerd dat er weinig perspectief is op een succesvol proces’’, laat hij weten in een memo aan de gemeenteraad. ,,De mate waarin en de manier waarop de weerstand tegen de ontwikkeling door omwonenden wordt geuit, is voor Purmerend van (bijna) ongekende proporties.’’ Hij merkt wel dat er politieke steun is voor een opvangvoorziening voor Purmerenders met complexe problemen maar ziet als gevolg van de nu al genoemde locatie ’een groot deel van de partijen met het voorstel worstelen’. ,,Een goed proces met omwonenden en betrokkenen is, met deze politieke worsteling in gedachten, slecht voor te stellen, zo niet onmogelijk.’’

Daarom kiest hij voor ’een extra tussenstap’. Die komt erop neer dat de gemeente de komende tijd benut om met de raad criteria op te stellen waaraan een locatie voor deze voorziening zou moeten voldoen. Vervolgens kan in samenwerking met zorgpartijen bekeken worden welke locaties binnen die criteria passend zijn, en pas dan wordt het plan verder uitgewerkt. Het gewijzigde raadsvoorstel wordt 27 februari besproken.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen