Premium

VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’

VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
Aan de rij van windmolens op de Boekelemeer kan Heiloo er best een toevoegen, vindt de VVD.
© jjfoto.nl / Jan Jong
Heiloo

De VVD in Heiloo wil geen windmolens langs de A9. Volgens woordvoerder en gemeenteraadslid Arjen Vroegop is dat ook niet echt nodig. Hij vraagt zich af of de ambities voor windenergie in de regio niet te ver gaan. „Er zijn zelfs plannen om duurzame energie te exporteren.”

Het gebied langs de A9 is aanwezen als mogelijke locatie voor windmolens. „Op de kaart met aanwijsgebieden staat dat langs de A9 er plaats zou kunnen zijn voor een rijtje windmolens van drie tot vijf Megawatt. Je hebt het dan over molens van honderd meter of hoger. Dat gaat ons te ver. Ze zouden dan direct langs de snelweg bij Ypestein en Plan Oost komen te staan. Dat past niet in het landschap. De VVD wil geen windjammers daar. Vanwege het geluid, maar ze staan daar ook direct in het zicht.”

Vroegop vreest dat de norm dat een windmolen niet dichter dan 600 meter bij woningen mag staan, wordt losgelaten. „In Duitsland geldt de norm van duizend meter. De provincie kan die norm vaststellen. Als er uit de ’ateliers’ die nu in de regio gehouden worden een norm van 300 of zelfs 200 meter komt, neemt de provincie dat over.”

Urgentie

De VVD vindt dat de noodzaak om duurzame energie te leveren niet moet worden overschat. „Landelijk moeten we naar 35 Terawatt toe. Daarvan is 26 Terawatt al gerealiseerd of zit in de pijplijn via bestaande plannen. In Noord-Holland Noord hebben we al 1,7 Terawatt gerealiseerd of het zit in de pijplijn, dus ons aandeel is in principe al geleverd. De urgentie is niet heel erg hoog. We hoeven toch niet de beste van de klas te zijn? We leveren als VVD liever een proportionele bijdrage.”

Heiloo is al jaren bezig met een windmolen op de Boekelermeer. „Langs het Noordhollands Kanaal is nog een plek vrij. Op die plek kan wat ons betreft prima een windmolen van vier Megawatt komen.”

Vroegop is niet erg te spreken over het proces rond de duurzame energieambities. De dertig regio’s in Nederland moeten volgend voorjaar plannen inleveren voor duurzame energie, landelijk moet dat optellen tot de 35 Terawatt. Als dat niet lukt, gaat het Rijk een energieopdracht toewijzen aan regio’s. „Dat staat wat ons betreft haaks op het uitgangspunt van draagvlak. Wat storend is wat ons betreft is dat het proces veronderstelt dat inwoners gevraagd wordt mee te denken wat kan en waar dat kan. De VVD, en ook de andere coalitiepartijen Heiloo-2000 en CDA, vinden dat die participatie breed moet zijn. Iedereen moet mee kunnen doen. De belangstelling is er. De provincie zou dat kunnen faciliteren.”

Leefbaarheid

De VVD vreest dat het project nu juist van bovenaf wordt gestuurd. ,,Het project wordt getrokken door een projectleider, Odile Rasch, die zoals ze zelf zegt ’een echte windmolen-addict’ is en die als ambitie heeft dat Noord-Holland Noord windenergieopbrengst gaat exporteren. Dat staat wat VVD betreft totaal haaks op de leefbaarheid van de regio. Wij hadden liever een wat neutraler houding.”

Ook wat zonneweides betreft is de VVD voorzichtig. In Heiloo zou ruimte voor zonnepanelen zijn aan de zuidwestkant (bij de Vennewatersweg) en de noordwestkant, ten noorden van de Omloop en de Belieslaan. „Je moet drie keer nadenken voordat je agrarisch gebied daarvoor gaat bestemmen”, zegt Vroegop. „Als het bijvoorbeeld op geluidswallen zou kunnen en de business case is goed, moet je dat direct doen. Maar niet zomaar op agrarisch grondgebied. Als het niet nodig is, moet je dat ook niet doen.”

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen