Premium

Duinboerderij komt tot leven: kunstige maquette vanaf donderdag te zien in De Hoep

1/5
Castricum

De duinen liggen hoog en droog. In vroeger eeuwen reden voor mensen om zich er te vestigen. Je hoeft er maar even te graven om het rijke archeologische bodemarchief aan te boren. Dat blijkt uit de opgraving van de middeleeuwse boerderij Waterrijck, waarvan vanaf donderdag een maquette te zien is in PWN-bezoekerscentrum De Hoep in Castricum.

De maquette is een prachtig kunstwerk geworden van de hand van Mieneke van Gogh van Model Making. Pietepeuterige boertjes en boerinnetjes in middeleeuwse kleertjes dorsen graan, hoeden vee en bewerken ijzer. Eigenlijk zijn het twee maquettes op elkaar: de bovenste is Waterrijck in de zestiende eeuw, de onderste diezelfde boerderij twee eeuwen eerder.

Bestuderen

Een dun laagje grond hebben de archeologen van Hollandia Archeologen hoeven bestuderen om zich een beeld te kunnen vormen van de ontwikkeling van het boerenleven in middeleeuws Holland.

De archeologen konden gebruik maken van de stikstofmaatregelen waarbij in het gebied tussen Bakkum en Egmond-Binnen de bovenste laag is afgeplagd, om de met stikstof vervuilde grond uit de natuur te verwijderen. Wat daaronder bloot kwam te liggen, bleek een schatkamer voor de archeologen. Door het graven kwam veel aan de oppervlakte, zoals een tiende-eeuwse schijffibula, gespen en een tapkraan. Een muntje van de Hollandse graaf Floris de Vijfde uit de dertiende eeuw maakte het feest compleet.

Drinkwater

In de veertiende eeuw gebruikten de bewoners het duinlandschap om in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Er was schoon drinkwater. Ze bewerkten de grond voor akkerbouw. Verder leefden ze van veeteelt, visserij en jacht. In de zestiende eeuw was er al veel veranderd. Waarschijnlijk fungeerde de boerderij als touwslagerij voor de scheepvaart en de visserij. Voor het vervaardigen van touw (’uitscheren’) was bij Waterrijck een lijnbaan van zo’n 150 meter in gebruik.

Rosalie van der Eng: ,,In feite toont de maquette aan hoe het leven van de mens in het duingebied veranderde door de eeuwen heen, van agrarisch naar industrieel.’’

Inmiddels is er op die plaats allang geen boerderij meer. PWN heeft het gebied teruggegeven aan de natuur. Diverse archeologische vondsten die bij de boerderij zijn gedaan, zijn in vitrines te bewonderen. De entree in De Hoep is gratis. Wie het gebied van Waterrijck wil bezoeken, kan komende zaterdag en zondag mee met de boswachter. Aanmelden: www.pwn.nl/eropuit

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen