Spoedig ’oplossingsrichting’ turborotonde Hoorn in gemeenteraad: fly-over in de herkansing?

Spoedig ’oplossingsrichting’ turborotonde Hoorn in gemeenteraad: fly-over in de herkansing?
Een fly-over in de Estlandse hoofdstad Estland, die volgens Evers als voorbeeld kan dienen voor de Hoornse situatie.
© Beeld: Youtube.
Hoorn

Na het nieuws dat het geplande kruispunt met verkeerslichten toch geen totaaloplossing blijkt te zijn voor de verkeersproblemen op de turborotonde bij Hoorn, aarzelde Will Evers niet lang. Zijn aanbod aan verkeerswethouder Samir Bashara om zijn plan voor een fly-over opnieuw in te sturen, werd met dank aanvaard.

Hoornaar Evers is geen verkeersdeskundige, maar wel lid van de klankbordgroep, die in 2017 door de gemeente is gevormd om de mening van burgers en organisaties te polsen over de turborotonde.

Gezond verstand

Evers noemt zich ’beïnvloeder van de politiek op het gebied van infrastructuur, milieu en veiligheid’. ,,Ik heb geen opleiding in die richting, maar wel gezond verstand.’’

Het was volgens hem ook dat gezonde verstand, dat hem en andere leden van de klankbordgroep ertoe bracht om grote vraagtekens te plaatsen bij het ’mallotige idee’ van een kruispunt met verkeerslichten.

Spoedig ’oplossingsrichting’ turborotonde Hoorn in gemeenteraad: fly-over in de herkansing?
In roze de fly-over voor personenauto’s boven de turborotonde, voor doorgaand verkeer tussen Provincialeweg en A7.
© Beeld: W. Evers

In januari 2018 stuurden zij het gemeentebestuur een alternatief plan. Kern daarvan is het maken van een verhoogde weg (6,5 meter) boven de turborotonde, die personenauto’s een snelle verbinding geeft tussen snelweg A7 en de Provincialeweg. Afdoende, want: ,,80 procent van het verkeer op de Provincialeweg is doorgaand, blijkt uit verkeerstellingen.’’

Keern

Met de fly-over zou de rotonde zodanig worden ontlast dat zich daar geen opstoppingen meer voordoen. Daar hoeft dan niets aan te worden veranderd, want die dient dan voornamelijk voor afslaand verkeer, aldus Evers. Het zou helemaal mooi zijn voor de doorstroming, als onder de Provincialeweg bij het Keern ook meteen het tunneltje/viaduct voor fietsers en voetgangers zou worden aangelegd, met afsluiting van het Keern voor auto’s, zoals de gemeente al eerder van plan was. ,,Dan sla je twee vliegen in een klap: een veiliger oversteek voor honderden scholieren en een stoplicht minder.’’

De gemeente gaf destijds onder meer als reactie dat de scheiding tussen auto- en vrachtverkeer (waarvoor de fly-over een te steile helling zou hebben) onduidelijkheid en dus onveiligheid oplevert.

Rijkswaterstaat heeft in 2018 via de gemeente laten weten dat het plan ’niet aan het beleid voldoet’. De uitwisseling van verkeer op de toerit naar de A7 kan problemen opleveren bij het accelereren van invoegende voertuigen, is een argument. Ook voor de bewegwijzering zou deze oplossing onwenselijk zijn.

Evers is niet direct onder de indruk van de mening van Rijkswaterstaat. ,,Die had tenslotte ook niet door dat het idee van de vervanging van de rotondes door gewone kruisingen met stoplichten geen oplossing is voor een betere doorstroming. Om die reden zijn de rotondes er destijds juist gekomen.’’

Alleen al het feit dat bij stoplichten steeds tijd moet worden genomen om het kruisingsvlak vrij te maken zorgt dat dit niet de beste oplossing is voor de doorstroming, zegt hij.

Oplossingsrichting

De gemeenteraad besloot in februari 2018 tot de aanleg van twee gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten. Die omvorming is begin deze maand opgeschort, nadat bleek dat het geraadpleegde ingenieursbureau een fout had gemaakt in de berekeningen.

De gemeenteraad krijgt op korte termijn een voorstel met een ’mogelijke oplossingsrichting’, zegt woordvoerder Martin Schutrups. Volgens hem is ’weer van alles in kaart gebracht’. ,,Iets ongelijkvloers zal ook in beeld zijn geweest.’’

Over de fly-over die door de klankbordgroep is aangedragen, kan hij alleen zeggen dat al eerder is vastgesteld dat dit ’heel lastig is’.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen