Minister Schouten: een Dierenakkoord aub

Wat hebben het coronavirus, de mazelen, SARS en tuberculose met elkaar gemeen? Al deze infectieziekten worden van dieren op mensen overgedragen. Onze manier van de omgang met dieren is daar niet alleen debet aan, maar is onhoudbaar. Tijd voor een Dierenakkoord.

De mens heeft de afgelopen duizenden jaren een steeds ongezondere, meer onethische en onhoudbare band opgebouwd met dieren. De meeste menselijke ziektes en ziekmakers zijn afkomstig van dieren. Denk aan de pokken, varkenspest, Listeria, E. Coli, vogelgriep, aids, ebola, de pest, de Spaanse griep en salmonella. Allemaal afkomstig van dieren.

In Nederland wordt maar liefst de helft (!) van het landoppervlak gebruikt als landbouwgrond. En maar liefst 30 procent (!) van ons bodemoppervlak wordt gebruikt voor veeteelt. Op ruim 17 miljoen inwoners hebben wij 3,5 miljoen runderen, 2 miljoen melkkoeien, 12 miljoen varkens en meer dan 100 miljoen kippen.

Mag het misschien ietsje minder? Onze lichamen hebben het eten van dieren niet nodig. Ons geweten al helemaal niet. En de planeet nog wel minder aangezien de veeteeltindustrie een van de meest vervuilende op aarde is.

Vandaag de dag is een dier op brood en bord net zo gewoon als tandenpoetsen. Dat gold ooit ook voor roken, loden drinkwaterleidingen, asbest en kinderarbeid; daar zaten ook werkgevers en werknemers achter.

Maar laten we ook trots zijn ’onze’ boeren. Zij produceren immers onze primaire levensbehoefte, en op een buitengewoon efficiënte manier. We mogen deze ondernemers ook meer beschermen tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie. Maar we hebben ook de plicht de sector aan te spreken op de verantwoordelijkheid om zich vrij te maken van bijvoorbeeld landbouwgif en stikstof. Dat we toe moeten naar een situatie waar de veestapel jaarlijks kleiner wordt is niet populair maar wel nodig. Laten we daarover praten en deze ondernemers helpen om een voedselvoorziening te creëren zonder veeteelt, landbouwgif en antibiotica.

Toch zullen de komende tien jaren niet de politiek, de consumenten of de activisten de veeteeltindustrie de das om doen, maar de vele ondernemers die werken aan duurzame vleesvervangers die gezonder, lekkerder en goedkoper worden.

Minister Wiebes toonde in 2018 moed door zich uit te spreken tegen gaswinning in Groningen en door te starten met het Klimaatakkoord in 2019. Minister Schouten, wilt u het initiatief nemen voor een Dierenakkoord?

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.