Premium

Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad

Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad
Een rugstreeppad.
© Archieffoto
Heiloo

De werkzaamheden in nieuwbouwwijk Zuiderloo gaan gewoon door, maar wel heeft de gemeente Heiloo vragen moeten beantwoorden van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord over de naleving van de Flora- en Faunawet. Dat meldt een woordvoerster van de gemeente.

Volgens de Flora- en Faunawet mogen nesten van inheemse dieren niet verstoord of weggehaald worden. In Zuiderloo gaat het om rugstreeppadden, die vanwege de bouwwerkzaamheden gedeeltelijk een andere leefomgeving moesten krijgen.

De gemeente had hier ontheffing voor tot eind december en heeft vervolgens verlenging van de termijn aangevraagd, zo meldt de woordvoerster.

Inspectie

De Omgevingsdienst heeft naar aanleiding van die verlenging de situatie een paar maanden geleden een inspectie gehouden en naar aanleiding daarvan vragen gesteld over de leefomgeving van de padden; onder andere of ze nog wel genoeg ruimte hebben en of ze van het ene leefgebied naar het andere kunnen komen.

De vragen zijn inmiddels door de gemeente beantwoord. ,,Wij wachten nu op een inhoudelijke reactie van de Omgevingsdienst’’, aldus de woordvoerster. ,,De werkzaamheden liggen niet stil. Totdat er een nieuwe ontheffing wordt afgegeven, blijven verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming van kracht.’’

Er moeten in dat deel van Zuiderloo volgens de gemeente nog ongeveer tweehonderd woningen worden gebouwd.

Handhaving

De Stichting Heilloze Weg heeft onlangs een verzoek tot handhaving ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie. Dit vanwege de rugstreeppad en de mogelijke gevolgen voor de stikstofdepositie. Heilloze Weg wil een bouwstop voor de bouw in Zuiderloo en van de nabijgelegen tunnel onder het spoor door voor de Vennewatersweg. De gemeente wacht de reactie van GS af.

Heiloo zegt zich overigens te realiseren dat ‘voor alle nieuwe aanvragen om een omgevingsvergunning vast moet komen te staan dat niet tevens een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is vanwege de mogelijke stikstofdepositie’.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen