Premium

Wijdemeren en beheerder jachthaven De Wijde Blick zwaar in de clinch over uitbreiding: ’Je mag niet op eigen houtje beschermde natuur platwalsen’

Wijdemeren en beheerder jachthaven De Wijde Blick zwaar in de clinch over uitbreiding: ’Je mag niet op eigen houtje beschermde natuur platwalsen’
Kortenhoef

’De wet geldt voor iedere Nederlander, dus ook voor de heer Ridder van jachthaven De Wijde Blick,’ zei de gemeentewoordvoerster van Wijdemeren tijdens een rechtszaak bij de Raad van State over de strubbelingen op en rond de Kortenhoefse jachthaven.

Ridder wil al jaren zijn jachthaven uitbreiden, maar de gemeente Wijdemeren wil niet meer meewerken. Sterker nog, kan niet meewerken, zei de gemeentewoordvoerster,’want de jachthaven ligt midden in zwaar beschermd Natura 2000 gebied, dat ook nog eens als UNESCO werelderfgoed is aangewezen. De provincie Noord-Holland staat het niet toe’.

Volgens Ridders raadsman verschuilt de gemeente zich nu achter de provincie. Want ze heeft zich niet aan een jaren geleden afgesloten convenant gehouden. Daarin had de gemeente toegezegd mee te zullen werken aan een uitbreiding van de jachthaven. „Het gaat om een inspanningsverplichting die de gemeente Wijdemeren niet is nagekomen en niet wil nakomen”, zei de raadsman.

De gemeentewoordvoerster zag het geheel anders: ,,Zelfs als de gemeente het graag wil, kan ze niet meewerken aan een uitbreiding. Het provinciale beleid staat een uitbreiding in natuurgebied nu eenmaal niet toe. Maar als je dan geen toestemming krijgt, betekent dat niet dat je dan maar op eigen houtje natuur gaan platwalsen en overal verhardingen aanleggen.’’

Rechter en staatsraad Dana Baldinger toonde tijdens de rechtszaak wel begrip voor beide standpunten. Ze snapte dat Ridder graag wil uitbreiden en jarenlang heeft zitten wachten op concrete besluiten van de gemeente. ,,Maar dat betekent niet dat je zonder vergunningen zelf maar vast kan gaan uitbreiden. En wat de gemeente betreft die had mogelijk wel wat eerder duidelijke besluiten kunnen nemen.’’

Natuurgronden

De rechtszaak van donderdag draaide om twee woonboten en een aantal dwangsommen tegen het verharden van natuurgronden met stelconplaten. Die verharding is volgens Ridder nodig om de woonboten bereikbaar te maken. De gemeente Wijdemeren vindt dat onzin en meent dat de woonboten op een andere plek in de jachthaven moet neerleggen die wel direct van de openbare weg bereikbaar zijn.

Tijdens de rechtszitting in Den Haag liepen de gemoederen soms flink op. De gemeentewoordvoerster liet duidelijk blijken weinig op te hebben met jachthavenuitbater Ridder. Die ligt immers al jarenlang overhoop met de gemeente over allerlei zaken die op en rond de jachthaven plaats vinden. Al eerder legde de gemeente dwangsommen op om Ridder te dwingen verschillende illegaal aangelegde bouwsels, steigers en plaatmateriaal te verwijderen. ,,Ridder houdt zich al jarenlang niet aan de regels. Als iemand in Nederland wat wil bouwen of aanleggen moet hij een vergunning aanleggen. Maar Ridder gaat zijn gang of dient een vergunningaanvraag in zonder alle noodzakelijke informatie en bijlagen.’’

Spraakverwarring

De raadsman van Ridder verwierp alle aantijgingen en zei dat juist de gemeente voortdurend de plank misslaat en niet doet wat ze moet doen. De gemeentewoordvoerster zei dat er tot eind vorig jaar intensieve besprekingen zijn gevoerd met Ridder en diens raadsman en dat die op helemaal niets zijn uitgelopen. ,,Nee, hoor’’, zei Ridders advocaat, ,,we zijn nog steeds met de gemeente in gesprek. We wachten nu op een vervolggesprek.’’

Tijdens de rechtszaak in Den Haag ontstond bijkans een Babylonische spraakverwarring over wat het bestemmingsplan nu allemaal wel en niet toelaat in en rond de jachthaven. Over de twee woonboten waar Ridder een vergunning voor heeft aangevraagd, werd niet duidelijk of het bestemmingsplan die nu wel of niet toestaat.

Ook werd niet duidelijk waar ze precies in de jachthaven mogen, of moeten liggen. Verder legde de gemeente een reeks dwangsommen aan Ridder op, onder meer tegen de aanleg van een platenweg over het jachthaventerrein. Daarvoor heeft Ridder groen gekapt. Volgens de gemeente gaat het om natuurgebied. Overigens heeft de rechtbank een aantal van die dwangsommen vernietigd en moet de gemeente een nieuw, verbeterd dwangsombesluit nemen.

Vreemd

De Raad van State vond het vreemd dat dat nog niet is gebeurd. Want die uitspraak van de rechtbank is al ruim jaar oud is. De gemeentewoordvoerster erkende dat het allemaal wat langer heeft geduurd dan de bedoeling was. ,,Zo waren er wat ziektes bij ambtenaren waardoor er vertraging was. Maar we waren vorig jaar ook intennsief in gesprek met Ridder en wilde wachten tot daar wat uit zou komen. Nu die gesprekken eind vorig jaar zijn mislukt gaan we opnieuw ter plaatse kijken welke overtredingen er zijn en welke nieuwe dwangsommen daarbij horen.’’

Wat daar uitkomt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wacht de gemeente ook op de hoger beroepsuitspraak van de Raad van State. Die heeft in ieder geval een flinke kluif aan deze kwestie.

Uitspraak volgt binnen enkele weken.

Meer nieuws uit Gooi