Premium

Strop van €1,9 miljoen op uitgaven jeugdzorg: Purmerend betaalde instellingen wel, maar werkte jaarrekening niet bij

Purmerend

De gemeenteraad van Purmerend wordt geconfronteerd met een financiële tegenvaller van bijna twee miljoen euro op de uitgaven voor jeugdzorg.

Het gaat om rekeningen die over 2018 aan de zorginstellingen zijn betaald, maar die per ongeluk niet in de jaarrekening werden verwerkt. Daardoor zag het financiële jaarverslag over 2018 er 1,9 miljoen euro rooskleuriger was dan de werkelijke situatie. Het geld moet nu alsnog in het gemeentelijke huishoudboekje voor 2019 worden verwerkt, laat het college weten in een memo aan de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders betreuren de ’omissie’ in de jaarrekening, schrijven ze in de uitleg aan de Purmerendse politiek. Die heeft al een interne bespreking van de kwestie aangekondigd.

Administratief

Volgens het college gaat het louter om een administratieve kwestie. ,,We hebben geen onjuiste betalingen gedaan, er is geen sprake van dat betalingen niet zijn verricht of dat achterstallige facturen ineens opduiken. Wel is het zo dat we het financiële beeld van de jeugdzorg anders aan u gepresenteerd zouden hebben.’’

Per saldo had er dus een bedrag in de jaarrekening over 2018 moeten staan dat 1,9 miljoen euro hoger was wat nog te betalen rekeningen voor verrichte jeugdzorg betreft. ,,Dat is door de interne controle niet opgevangen en in de accountantscontrole ook niet opgemerkt. Dit heeft als gevolg dat de lasten die eigenlijk in de jaarrekening van 2018 verantwoord hadden moeten worden, in de jaarrekening van 2019 komen te staan.’’

De fout is volgens het college ontstaan vanwege de complexiteit van het dossier jeugdzorg. En ook de accountant heeft de post ’niet diepgaand’ gecontroleerd, aldus burgemeester en wethouders.

Een achterliggende oorzaak is dat de gemeenten in de regio begin 2018 een nieuwe vorm van financiering hebben afgesproken voor de jeugdzorg. In de loop van dat jaar bleek dat er meer zorg aan kinderen en jongeren werd verleend dan aanvankelijk was ingeschat, en werd er opnieuw een andere financiering afgesproken met de instellingen.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen